Pildinäidiku kasutamine

Vaadake selle aktiveerimiseks läbi pildinäidiku. Samuti saate piirata kuvamist nii, et pilti kuvatakse ainult ekraanil või pildinäidikus ().

Pildinäidiku reguleerimine

  1. Pöörake okulaari reguleerimise hooba.

    • Pöörake hooba vasakule või paremale kuni pildinäidiku pilt muutub teravaks.

Hoiatus

  • Pildinäidikut ning ekraani ei saa aktiveerida samaaegselt.
  • Osade kuvasuhte määrangutega kuvatakse ekraani üla- ja alaservas või vasakus ja paremas servas mustad ribad. Neid alasid ei salvestata.