Ettevaatusabinõud käsitsemisel

Kaamera eest hoolitsemine

 • Käesolev kaamera on täppisaparaat. See ei talu mahapillamist ega põrutusi.
 • Kaamera ei ole veekindel ja seda ei saa vee all kasutada.
 • Kaamera tolmu- ja pritsmekindluse maksimeerimiseks hoidke liidesekaas, akupesa kaas, kaardipesa kaas ning kõik teised kaaned korralikult suletuna.
 • Kaamera on disainitud tolmu- ja pritsmekindlaks, nii et liiv, tolm, mustus või kaamerale langevad veepritsmed ei satuks selle sisemusse; kuid me ei saa garanteerida, et mustus, tolm, vesi või sool ei satu üldse kaamera sisemusse. Vältige mustuse, tolmu, vee või soola sattumist kaamerale.
 • Kui kaamerale peaks sattuma vett, siis pühkige see ära kuiva ja puhta riidelapiga. Kui kaamerale peaks sattuma mustust, tolmu või soola, siis pühkige see ära puhta ja hästi väljaväänatud niiske riidelapiga.
 • Kaamera kasutamine tolmuses või määrdunud asukohas võib põhjustada vigastusi.
 • Soovitame sellisel juhul kaamerat pärast kasutamist puhastada. Tolmu, mustuse, vee või soola jätmine kaamerale võib põhjustada rikkeid.
 • Kui kukutate kaamera kogemata vette või kahtlustate, et niiskus (vesi), mustus, tolm või sool on sattunud selle sisse, siis võtke kohe ühendust lähima Canoni hoolduskeskusega.
 • Kaamerat ei tohi kunagi jätta tugeva magnetvälja allika, näiteks magneti või elektrimootori lähedusse. Ärge hoidke ega kasutage kaamerat tugevat elektromagnetvälja tekitavate seadmete (näiteks saateantennid) lähedal. Tugev magnetväli võib põhjustada tõrkeid kaamera töös või hävitada pildiandmeid.
 • Ärge jätke kaamerat kuuma kohta, näiteks otse päikese käes seisvasse autosse. Ülekuumenemine võib põhjustada tõrkeid kaamera töös.
 • Kaameras on kasutusel täppiselektroonika. Ärge püüdke kunagi kaamerat ise lahti monteerida.
 • Ärge blokeerige katiku ribasid sõrmega või muude esemetega. See võib põhjustada rikkeid.
 • Kasutage objektiivilt, pildinäidikult ja teistelt osadelt tolmu eemaldamiseks eraldi müüdavat puhumispirni. Ärge kasutage kaamera korpuse või optika puhastamiseks orgaanilisi lahusteid sisaldavaid puhastusvahendeid. Kui mustust ei õnnestu eemaldada, pöörduge lähimasse Canoni hoolduskeskusesse.
 • Kaamera kontakte ei tohi sõrmedega puudutada. Kontaktid võivad seeläbi korrodeeruda. Korrodeerunud kontaktid võivad häirida kaamera tööd.
 • Sooja ruumi tuues kondenseerub külmale kaamerale ja kaamera seesmistele osadele niiskus. Selle vältimiseks asetage kaamera kõigepealt õhukindlasse kilekotti ja ärge avage kotti enne, kui kaamera on soojenenud.
 • Kui kaamerasse tekib kondensatsiooni, siis kahjustuste vältimiseks ärge kasutage kaamerat ega eemaldage objektiivi, kaarti või akut. Lülitage kaamera välja ning oodake enne kasutamist, kuni niiskus on täielikult aurustunud. Isegi kui kaamera on täielikult kuiv, aga seest külm, siis ärge eemaldage objektiivi, kaarti või akut niikaua, kuni kaamera on kohandunud ümbritseva keskkonna temperatuuriga.
 • Kui kaamerat ei kasutata pika aja vältel, siis eemaldage aku ja hoidke kaamerat jahedas, kuivas, hästi ventileeritud kohas. Isegi kui kaamera on sobivas hoiukohas, vajutage aeg-ajalt päästikunupule, et kontrollida, kas kaamera on töökorras.
 • Vältige kaamera säilitamist selliste kemikaalide läheduses, mis võivad põhjustada oksüdeerumist ja roostet (ärge hoidke kaamerat näiteks keemialaboris).
 • Pärast pikaajalist hoidmist kontrollige kaamera tööd. Pikaajalise hoidmise järel või enne kaamera olulistel sündmustel kasutamist või enne olulist reisi kontrollige hoolikalt kaamera tööd või viige ta kontrolliks lähimasse Canoni hoolduskeskusesse.
 • Kaamera võib muutuda pärast korduvat sarivõtte kasutamist või fotode/videote salvestamist pika aja vältel kuumaks. See ei ole rike.
 • Kui kaadri kujutiseala sees või sellest väljas on ere valgusallikas, siis võib piltidele tekkida otsesest valgusest põhjustatud defekte.

Ekraan ja pildinäidik

 • Kaamera ekraan ja pildinäidik on kõrgtehnoloogilised tooted enam kui 99,99% toimiva piksliga. Sellest hoolimata võivad ekraanil olla mõned mittetoimivad, mustad, punased või teist värvi pikslid (punktid), mida võib olla kuni 0,01% kõigist efektiivsetest pikslitest. See ei ole rike. Nad ei mõjuta salvestatud kujutisi.
 • Kui ekraan on pikka aega sisse lülitatud, võib sellele tekkida varasema kujutise osaline põlemisjälg. See on aga ajutine ja kaob, kui kaamerat mõni päev mitte kasutada.
 • Ekraan võib tunduda madalatel temperatuuridel veidi aeglane või paista kõrgetel temperatuuridel must. Toatemperatuuril ekraani tööomadused taastuvad.

Kaardid

Kaardi ja sinna salvestatud andmete kaitsmiseks pidage silmas järgmist.

 • Ärge kukutage kaarti maha, painutage seda või laske sellel märjaks saada. Ärge avaldage sellele liigset jõudu, raputage seda või jätke vibreerivasse keskkonda.
 • Ärge puudutage kaardi kontakte sõrmede või metallesemetega.
 • Ärge kinnitage kaardile kleebiseid vms.
 • Ärge hoidke ega kasutage kaarte tugeva magnetvälja allikate (televiisor, kõlarid, püsimagnetid) või magnetite toimealas. Vältige kohti, kus võib koguneda staatiline elekter.
 • Ärge jätke kaarte päikese kätte ega küttekehade lähedusse.
 • Säilitage kaarti ümbrises.
 • Ärge hoidke kaarti kuumas, tolmuses või niiskes hoiukohas.

Objektiiv

 • Vältimaks objektiivi läätse pinna ja kontaktide (1) vigastusi hoidke kaamera küljest võetud objektiivi tagakorgiga kaetult tasasel pinnal esiläätsega allapoole.

Kujutisesensori määrdumine

Lisaks väljast kaamerasse sattuvale tolmule võib üksikjuhtudel sensori esipinnale kleepuda kaamera sisedetailide määre. Kui pildile jäävad nähtavad plekid, on soovitatav lasta sensorit puhastada lähimas Canoni hoolduskeskuses.

Aku

Näpunäited aku ja laadija kasutamiseks

 • Säilitage neid jahedas, kuivas ja hästiventileeritud kohas.
 • Aku pikaajalisel säilitamisel laadige seda umbes kord aastas.
 • Aku laadimisel proovige laadida see umbes 50% täis, mitte täielikult täis ().
 • Toatemperatuuril (23°C) kestab tühja aku 50% tasemele laadimine ligikaudu 60 minutit. Aku laadimisajad sõltuvad suurel määral ümbritseva keskkonna temperatuurist.
 • Kui akut ei kasutata pikema aja jooksul, siis akus olev jääkvool võib põhjustada kaamera küljest eemaldamisel lõpuks liigset tühjenemist ning takistada edasist kasutamist, isegi pärast laadimist.