Katik kaamera väljalülitamisel

Saate määrata, kas kaamera toitelüliti lülitamisel asendisse Toide väljas jääb katik avatuks või see suletakse.

 1. Valige [Seadistamine: Shutter at shutdown/Seadistamine: Katik kaamera väljalülitamisel].

 2. Tehke valik.

  • Suletud: Closed (Suletud: Suletud)

   Sulgeb katiku. Tavajuhul määratud suletuks, et takistada objektiivide vahetamisel tolmu kogunemist sensorile.

  • Avatud: Open (Avatud: Avatud)

   Jätab katiku avatuks. Selle tulemusel on kaamera toitelüliti asendisse Toide sees või Toide väljas lülitamisel vaiksem. Kasulik siis, kui soovite pildistada vaikselt.

Märkus

 • Sõltumata sellest määrangust jääb automaatse väljalülitamise aktiveerimisel katik oma endisesse asendisse.