Pildinäidiku heledustase

  1. Valige [Seadistamine: Viewfinder brightness/Seadistamine: Pildinäidiku heledustase].

  2. Keerake valijat Valija ning valige kas [Auto/Automaatne] või [Manual/Käsitsi].

    • Automaatne

    • Vajutage SET. Kontrollige toimet pildinäidikust.
    • Käsitsi

    • Kasutage pildinäidiku heledustaseme reguleerimiseks valijat Kiirvalikuketas 1, seejärel vajutage SET. Kontrollige toimet pildinäidikust.