Ekraani-/pildinäidiku kuva

Saate määrata kasutusele ekraani või pildinäidiku, et vältida kogemata silmaanduri aktiveerimist kui ekraan on avatud.

 1. Valige [Seadistamine: Screen/viewfinder display / Seadistamine: Ekraani-/pildinäidiku kuva].

 2. Tehke valik.

  • AUTO1: Auto 1 (Muudetava nurgaga: only screen) (Automaatne 1 (Muudetava nurgaga: ainult ekraan))

   Kui ekraan on avatud, siis kasutatakse alati ekraani.

   Kui ekraan on suletud ja suunatud teie poole, siis kasutatakse kuvamiseks ekraani, ning kui vaatate läbi pildinäidiku, siis lülitatakse pilt sinna.

  • AUTO2: Auto 2 (Muudetava nurgaga: auto switching) (Automaatne 2 (Muudetava nurgaga: automaatne vahetamine)

   Kui ekraan on suletud ja suunatud teie poole, siis kasutatakse kuvamiseks ekraani ning kui vaatate läbi pildinäidiku, lülitub kuva pildinäidikusse.

  • Alati pildinäidik: Viewfinder (Alati pildinäidik: Pildinäidik)

   Kuvamiseks kasutatakse alati pildinäidikut.

  • Alati ekraan: Screen (Alati ekraan: Ekraan)

   Kui ekraan on avatud, siis kasutatakse alati ekraani.

Märkus

 • Pildinäidiku ja ekraanikuva vahel vahetamiseks võite vajutada ka nuppu, millele olete määranud kuva vahetamise funktsiooni. Kui määranguks on valitud [AUTO1/AUTOMAATNE 1] või [AUTO2/AUTOMAATNE 2], siis reageerib kaamera vastavalt silmaandurile.
 • Kui määratud on [AUTO1/AUTOMAATNE 1], siis reageerib kaamera silmaandurile kui ekraan on suletud ning suunatud teie poole, kuid ei reageeri kui see on keeratud välja.