Abi

Kui kuvatakse [INFO Help/ INFO Abi], siis saate nupuga INFO kuvada vastava funktsiooni kirjelduse. Vajutage abimenüüst väljumiseks nuppu uuesti. Kui paremal kuvatakse kerimisriba (1), siis saate kasutada kerimiseks valijat Kiirvalikuketas 1.

  • Näide: [AF: Case 2/AF: Juht 2]

    INFO
  • Näide: [Seadistamine: Multi function lock/Seadistamine: Multifunktsioonide lukustus]

    INFO

Abiteksti suuruse muutmine

  1. Valige [Seadistamine: Help text size/Seadistamine: Abiteksti suurus].

  2. Tehke valik.