Kaustamäärangud

Saate vabalt luua ja valida jäädvustatud piltide salvestamise kausta. Samuti saate nimetada kaustu ümber.

Kausta loomine

 1. Valige [Seadistamine: Record func+media/folder sel. / Seadistamine: Salvestusfunktsioon+infokandja/kausta valik].

 2. Valige [Folder/Kaust].

 3. Valige [Create folder/Loo kaust].

 4. Valige [OK].

  • Kausta ümbernimetamiseks valige [Change folder name/Muuda kausta nime].

Kaustade ümbernimetamine

 1. Sisestage enda valitud tähemärgid ja numbrid.

  • Saate sisestada viis tähemärki.
  • SisestusreĹžiimi muutmiseks valige [SisestusreĹžiim].
  • Ühe tähemärgi kustutamiseks valige [Kustutamine] või vajutage nupule Kustutamine.
  • Kasutage tähemärgi valimiseks valijat Kiirvalikuketas 1 või Üldvalija, seejärel vajutage selle sisestamiseks SET.
 2. Sulgege menüü.

  • Vajutage nuppu MENU, seejärel vajutage [OK].

Kausta valimine

 • (1) Kaustas olevate piltide arv
 • (2) Väikseim faili number
 • (3) Kausta nimi
 • (4) Suurim faili number
 • Valige kausta valimise menüüst kaust.
 • Jäädvustatud pildid salvestatakse teie poolt valitud kausta.

Märkus

 • Kaustad

 • Kaustadele antakse nimed süsteemis “100EOSR5”, kus kolmekohalisele numbrile järgnevad viis tähemärki. Kaust mahutab kuni 9999 pilti (failinumbrid 0001–9999). Kui kaust saab täis, siis luuakse automaatselt ühe võrra suurema numbriga uus kaust. Uus kaust luuakse automaatselt ka käsitsi lähtestamisel (). Luua saab kaustu numbritega 100 kuni 999.
 • Kaustade loomine arvutiga

 • Kui kaart on ekraanil avatud, looge uus kaust nimega “DCIM“. Avage kaust DCIM ja looge nii palju kaustu, kui on vajalik oma kujutiste salvestamiseks ja haldamiseks. Kaustanimede nõutav vorming on “100ABC_D”, kus kolm esimest numbrit tähistavad kaustanumbrit ning peavad olema vahemikust 100–999. Viimased viis märki võivad olla suured või väikesed tähed A kuni Z, numbrimärgid ja allkriips „_”. Tühikut ei saa kasutada. Samuti ei tohi kaustade nimed alata sama kolmekohalise arvuga (näiteks „100ABC_D” ja „100W_XYZ”), isegi kui muud viis tähemärki on nimedes erinevad.