Uuesti ühendamine üle Wi-Fi

Järgige neid juhiseid uuesti ühendamiseks üle Wi-Fi, kui ühendusmäärangud on juba salvestatud.

 1. Valige [Juhtmeta funktsioonid: Wi-Fi/Bluetooth connection / Juhtmeta funktsioonid: Wi-Fi-/Bluetooth-ühendus].

 2. Tehke valik.

  • Valige kuvatavast ajaloost üksus, millega luua Wi-Fi-ühendus. Kui soovitud üksust pole näha, siis vahetage valijaga Kiirvalikuketas 1 kuva.
  • Kui [Connection history/Ühenduste ajalugu] määranguks on valitud [Do not display/Ära kuva], siis ajalugu ei kuvata ().
 3. Kasutage ühendatud seadet.

  [Nutitelefon] Nutitelefon

  • Käivitage rakendus Camera Connect.
  • Kui nutitelefoni ühenduse sihtkoht on muutunud, siis taastage enne selle toimingu tegemist nutitelefonis üle Wi-Fi ühendamise määrang kaameraga või sama pääsupunktiga kui kaamera.

   Kui ühendate kaamera otse üle Wi-Fi nutitelefoniga, siis kuvatakse SSID lõpus “_Canon0A”.

  [Arvuti] Arvuti

  • Käivitage arvutis EOS-tarkvara.
  • Kui arvuti ühenduse sihtkoht on muutunud, siis taastage enne selle toimingu tegemist arvutis üle Wi-Fi ühendamise määrang kaameraga või kaamera pääsupunktiga.

   Kui ühendate kaamera otse üle Wi-Fi arvutiga, siis kuvatakse SSID lõpus “_Canon0A”.

  [Piltide edastamine FTP-serverisse] FTP-edastus

  • Kui FTP-serveri määranguid muudeti teiste seadmetega ühendamiseks, siis taastage määrangud kaameraga või kaamera pääsupunktiga üle Wi-Fi ühendamiseks.

   Kui ühendate kaamera otse üle Wi-Fi FTP-serveriga, siis kuvatakse SSID lõpus “_Canon0A”.