Ülesärituse hoiatuse kuvamine

Taasesituse kuvas on võimalik kuvada ülesäritatud pildiosad vilkuvana. Detailsemate garadatsioonide saavutamiseks vilkuvatel aladel ja nende tõetruumaks kujutamiseks määrake negatiivne säri nihe ning pildistage parema tulemuse saamiseks uuesti.

  1. Valige [Taasesitus: Highlight alert/Taasesitus: Ülesärituse hoiatus].

  2. Valige [Enable/Luba].