JPEG-/HEIF-piltide kärpimine

Saate kärpida jäädvustatud JPEG-pilti soovitud ulatuses ja salvestada selle uue pildina. Kärpida saab JPEG- või HEIF-pilte. RAW-kujutisi ning 4K- ja 8K-videotest salvestatud kaadreid ei sa kärpida.

 1. Valige [Taasesitus: Cropping/Taasesitus: Kärpimine].

 2. Valige pilt.

  • Valige valijat Kiirvalikuketas 1 keerates kärbitav pilt.
  • Vajutage kärpimisraami kuvamiseks SET.
 3. Määrake kärpimisraam.

  • Pilti kärbitakse nii, et alles jääb kärpimisraami sisse jääv kujutiseala.
  • Kärpimisraami suuruse muutmine

   Keerake kärpimisraami suuruse muutmiseks valijat Kiirvalikuketas 2. Mida väiksem on kärpimisraam, seda enam suurendatud kärbitud pilt paistab.

  • Kalde korrigeerimine

   Saate korrigeerida pildi kallet ±10°. Valige valijat Kiirvalikuketas 1 keerates [Kaldekorrektsioon], seejärel vajutage SET. Kontrollige kallet võrgustiku suhtes ning keerake kalde korrigeerimiseks valijat Kiirvalikuketas 1 (sammuga 0,1°) või puudutage ekraani vasakus ülaservas vasakule või paremale suunatud noolt (sammuga 0,5°). Pärast kaldekorrektsiooni lõpetamist vajutage SET.

  • Kärpimisraami kuvasuhte ja suuna muutmine

   Keerake valijat Kiirvalikuketas 1 ning valige [Kuvasuhte määrangud]. Iga valija SET vajutus muudab kärpimisraami kuvasuhet.

  • Kärpimisraami liigutamine

   Kasutage raami vertikaalseks või horisontaalseks liigutamiseks üldvalijat Üldvalija.

 4. Kontrollige kärbitavat ala.

  • Valige valijat Kiirvalikuketas 1 keerates [Ala valik], seejärel vajutage SET. Kuvatakse kärbitav kujutiseala.
 5. Salvestage.

  • Valige valijat Kiirvalikuketas 1 keerates [Salvesta ja välju], seejärel vajutage SET.
  • Valige kärbitud pildi salvestamiseks [OK].
  • Kontrollige üle sihtkaust ning pildi failinumber, seejärel valige [OK].
  • Mõne teise pildi kärpimiseks korrake punktide 2 kuni 5 juhiseid.

Hoiatus

 • Kärpimisraami suurus ja asukoht võivad muutuda sõltuvalt kaldekorrektsiooni nurgast.
 • Pärast kärbitud pildi salvestamist ei saa seda uuesti kärpida või selle suurust muuta.
 • Iseteravustamispunkti kuvamise teavet () ja tolmukustutuse andmeid () ei lisata kärbitud piltidele.
 • Saadaolevad kuvasuhted sõltuvad sellest, kas kasutate funktsiooni [Taasesitus: Cropping/Taasesitus: Kärpimine] või [Kasutusmäärangud: Add cropping information/Kasutusmäärangud: Kärpimisinfo lisamine].