Piltide pööramine

Seda funktsiooni saab kasutada kuvatava pildi pööramiseks soovitud suunda.

 1. Valige [Taasesitus: Rotate stills/Taasesitus: Piltide pööramine].

 2. Valige pööratav pilt.

  • Keerake pildi valimiseks valijat Kiirvalikuketas 1.
 3. Pöörake pilti.

  • Iga kord nupu SET vajutamisel pööratakse pilti päripäeva järgmiselt: 90°→270°→0°.
  • Mõne teise pildi pööramiseks korrake punkte 2 ja 3.

Märkus

 • Kui määrate funktsiooni [Seadistamine: Auto rotate/Seadistamine: Automaatne pööramine] olekusse [OnVõttedArvuti/Sees VõttedArvuti] () enne püstpiltide tegemist, siis ei pea te selle funktsiooni abil pilte pöörama.
 • Kui pilti ei pöörata taasesituse ajal vastavasse suunda, valige funktsiooni [Seadistamine: Auto rotate/Seadistamine: Automaatne pööramine] olekuks [OnVõttedArvuti/Sees VõttedArvuti].
 • Videoid ei ole võimalik pöörata.