Piltide kustutamine

Pilte (fotosid ja videosid) võib kustutada ühekaupa või ühe märgitud komplektina korraga. Kustutuskaitsega pilte () ei kustutata.

Hoiatus

 • Kustutatud pilti ei saa enam taastada. Veenduge enne kustutamist, et pilt ei ole enam vajalik. Vältimaks tähtsate piltide kogemata kustutamist, seadke neile kustutuskaitse.

Piltide ükshaaval kustutamine

 1. Vajutage nuppu Taasesitus.

 2. Valige kustutatav pilt.

  • Valige valijat Kiirvalikuketas 1 keerates kustutatav pilt.
 3. Vajutage nuppu Kustutamine.

 4. Kustutage pildid.

  JPEG-/HEIF-/RAW-pildid või videod

  • Valige [Erase/Kustuta].

  RAW+JPEG-/RAW+HEIF-pildid

  • Tehke valik.

Märkus

 • Kui funktsiooni [Taasesitus: RATE/Häälmärge button function/Taasesitus: RATE-/Häälmärge-nupu funktsioon] on seatud olekusse [Erase images/Piltide kustutamine], siis saate taasesituse ajal kustutada üksikuid pilte nupuga Hinnang ().

Mitme pildi valimine ([Linnuke]) koos kustutamiseks

Tähistades kustutatavad pildid linnukesega on võimalik korraga kustutada mitu pilti.

 1. Valige [Taasesitus: Erase images/Taasesitus: Piltide kustutamine].

 2. Valige [Select and erase images/Piltide valimine ja kustutamine].

 3. Valige pilt.

  • Keerake kustutatava pildi valimiseks valijat Kiirvalikuketas 1, seejärel vajutage SET.
  • Teiste kustutatavate piltide valimiseks korrake toimingut 3.
 4. Kustutage pildid.

  • Vajutage nuppu Q (kiirvalik), seejärel vajutage [OK].

Kustutatavate piltide vahemiku valimine

Pildiregistri kuvamisel saate määrata vahemiku esimese ja viimase pildi ning kustutada kõik vahemiku pildid korraga.

 1. Valige [Select range/Vahemiku valimine].

  • Valige menüüst [Taasesitus: Erase images/Taasesitus: Piltide kustutamine] valik [Select range/Vahemiku valimine].
 2. Määrake piltide vahemik.

  • Valige esimene pilt (alguspunkt).
  • Järgmisena valige viimane pilt (lõpp-punkt). Linnuke [Linnuke] lisatakse kõikidele vahemiku piltidele esimesest viimaseni.
  • Teiste kustutatavate piltide valimiseks korrake toimingut 2.
 3. Vajutage nuppu Q (kiirvalik).

 4. Kustutage pildid.

  • Valige [OK].

Kausta või mälukaardi kõigi piltide kustutamine

Kausta või mälukaardi kõik pildid saab kustutada korraga.

 • Kui valite menüüst [Taasesitus: Erase images/Taasesitus: Piltide kustutamine] valiku [All images in folder/Kõik kausta pildid] või [All images on card/Kõik kaardi pildid], siis kustutatakse kõik kausta või kaardi pildid.
 • Kui funktsiooniga [Taasesitus: Set image search conditions/Taasesitus: Pildiotsingu tingimuste määramine] () on määratud otsingutingimused, siis kuvatakse [All found images/Kõik leitud pildid].
 • Kui valite [All found images/Kõik leitud pildid], siis kustutatakse kõik otsingutingimuste alusel filtreeritud pildid.

Märkus

 • Kõikide piltide (k.a kaitstud pildid) kustutamiseks vormindage mälukaart ().