Video esimeste ja viimaste kaadrite töötlemine

Saate töödelda videolõigu esimesi ja viimaseid stseene 1-sekundilise sammuga.

 1. Vajutage ühe pildi kuvas SET.

 2. Valige video taasesituse paneelilt [Töötlemine].

 3. Määrake töödeldav lõik.

  • Valige kas [Algusest lõikamine] (algusest lõikamine) või [Lõpust lõikamine] (lõpust lõikamine).
  • Ühe kaadri võrra tagasi või edasi liikumiseks vajutage üldvalijat Üldvalija vasakule või paremale. Kaadrite kiirelt tagasi või edasi kerimiseks hoidke üldvalijat all. Iga kiirvalikuketta Kiirvalikuketas 1 pööre liigutab ühe kaadri võrra tagasi või edasi.
  • Kui olete väljamonteeritava koha valinud, vajutage SET. Ekraani allservas joonega tähistatud osa jääb alles.
 4. Kontrollige töödeldud videot.

  • Töödeldud video esitamiseks valige [Taasesitus].
  • Töödeldava osa muutmiseks minge tagasi punkti 3.
  • Töötlemise tühistamiseks vajutage nuppu MENU.
 5. Salvestage.

  • Valige [Salvesta ja välju] (1).
  • Ekraanile ilmub salvestamise menüü.
  • Uue failina salvestamiseks valige [New file/Uus fail] või salvestamiseks ning algse videofaili ülekirjutamiseks valige [Overwrite/Kirjuta üle].
   Failist tihendatud versiooni salvestamiseks valige [Tihendatult salvestamine] (2). 4K- ja 8K-videod konverditakse enne tihendamist Full HD-vormingusse.
  • Valige töödeldud video salvestamiseks ja video taasesituse menüüsse naasmiseks kinnituskuvas [OK].

Hoiatus

 • Kuna töötlemist teostatakse 1-sekundilise sammuga (tähisega [Määratud asukoht] märgitud kohast), siis võib video töötlemise täpne asukoht määratud kohast veidi erineda.
 • Teise kaameraga salvestatud videosid ei saa selle kaameraga töödelda.
 • Kui kaamera on ühendatud arvutiga, siis ei saa videot töödelda.
 • Tihendamine ja salvestamine pole saadaval funktsiooni [HDR shooting HDR PQ/HDR-võtted HDR PQ] olekuga [Enable/Luba], funktsiooniga [Canon Log] salvestatud videote puhul, videote puhul mis on salvestatud formaadis Full HD29,97 ksIPB (vähe mälu kasutav)(NTSC) või Full HD25,00 ksIPB (vähe mälu kasutav)(PAL) või 4K-DHI-/8K-DHI-videote puhul.