Pildi taasesitus

Ühe pildi kuva

 1. Valige taasesituse režiim.

  • Vajutage nuppu Taasesitus.
  • Kuvatakse viimasena jäädvustatud või vaadatud pilt.
 2. Sirvige pilte.

  • Piltide vaatamiseks alates viimasena tehtud pildist keerake valijat vastupäeva Kiirvalikuketas 1. Piltide vaatamiseks alates esimesena tehtud pildist alates keerake valijat päripäeva.
  • Infokuva muutub iga kord, kui vajutate nuppu INFO.

  Infot ei kuvata

  Põhiinfo kuva

  Võtteinfo kuva

 3. Lõpetage pildi taasesitus.

  • Vajutage pildi taasesituse režiimist väljumiseks ja võtterežiimi naasmiseks nuppu Taasesitus.

Märkus

 • RAW-kujutistel, mis on jäädvustatud funktsiooni [Võtted: VõttedCropping/aspect ratio/Võtted: Võtted kärpimis-/kuvasuhe] määranguga [1:1 (aspect ratio)/1:1 (kuvasuhe)], [4:3 (aspect ratio)/4:3 (kuvasuhe)] või [16:9 (aspect ratio)/16:9 kuvasuhe], kuvatakse pildiala tähistavad jooned ().
 • Kui funktsiooniga [Taasesitus: Set image search conditions/Taasesitus: Pildiotsingu tingimuste määramine] () on määratud otsingutingimused, siis kuvatakse ainult filtreeritud pildid.

Võtteinfo kuva

Võtteinfo kuva kuvamisel () on võimalik üldvalija Üldvalija üles või alla liigutamisel vaadata rohkem infot. Samuti saab kuvatavat infot kohandada menüüst [Taasesitus: Playback information display/Taasesitus: Taasesituse infokuva] ().

Puutega taasesitus

Kaameral on puutetundlik ekraan, mida on võimalik taasesituse juhtimiseks puudutada. Kaamera toetab nututelefonidest ja sarnastest seadmetest tuttavaid puutetoiminguid. Kõigepealt vajutage puutega taasesituse ettevalmistamiseks nupule Taasesitus.

Sirvige pilte

Lappamiskuva

Pildiregister

Suurendatud vaade

Märkus

 • Kuva suurendamiseks võite ka topeltpuudutada ühe sõrmega.