Päästikunupu funktsioon videote jaoks

Saate määrata funktsioonid, mida kasutatakse video salvestamise reĹžiimis päästikunupu pooleldi alla või lõpuni vajutamisel.

Hoiatus

 • Video salvestamisel alistab funktsioon [Shutter btn function for movies/Päästikunupu funktsioon videote jaoks] kõik päästikunupule funktsiooniga [Kasutusmäärangud: Customize buttons/Kasutusmäärangud: Nuppude kohandamine] määratud funktsioonid.
 1. Valige [Võtted: Shutter btn function for movies/Võtted: Päästikunupu funktsioon videote jaoks].

 2. Tehke valik.

  • Half-press (Pooleldi alla vajutamine)

   Määrake päästikunupu pooleldi allavajutamisel aktiveeritav funktsioon.

  • Fully-press (Lõpuni alla vajutamine)

   Määrake päästikunupu lõpuni allavajutamisel aktiveeritav funktsioon.

  Määrangu [Fully-press/Lõpuni alla vajutamine] olekuga [Start/stop mov rec / Käivita/peata videosalvestus], saate käivitada/peatada videote salvestamise mitte ainult video salvestamise nupu vajutamisega, vaid ka päästikunupu lõpuni alla vajutamisega või distantspäästikuga TC-80N3 (eraldi müügil).