HDR-video salvestamine

Selles režiimis on võimalik salvestada laia dünaamilise ulatusega videoid, mis säilitavad detailsuse ülesäritatud või kõrge kontrastsusega stseenides.

 1. Valige [Võtted: HDR-video salvestamineHDR Movie Recording/Võtted: HDR-video salvestamine HDR-video salvestamine].

  • Valige [Enable/Luba].
 2. Alustage HDR-video salvestamist.

  • Salvestage videot samal viisil kui tavalist videot.
  • Lisateavet failisuuruste ja salvestusaegade kohta leiate lõigust Video salvestamine.

Hoiatus

 • HDR-video salvestamine ei ole saadaval funktsiooni [Võtted: IS (Image Stabilizer) mode/Võtted: Režiim IS (Image Stabilizer (Kujutisestabilisaator))] olekuga [Video Digital IS/Video digitaalne kujutisestabilisaator] või kui määratud on [Võtted: Time-lapse movie/Võtted: Kiirendatud video, [Võtted: Highlight tone priority/Võtted: Helendite toonieelistus], [Võtted: Canon Log settings/Võtted: Canon Logi määrangud], [Võtted: HDR PQ settings/Võtted: HDR PQ määrangud] või [Võtted: HDMI RAW output/Võtted: HDMI RAW väljund].
 • Kuna mitu kaadrit liidetakse üheks HDR-videoks, siis osa videost võib paista moonutustega. Seda on rohkem märgata kaamera värisemise tõttu käest tehtud võtetel, seega kaaluge statiivi kasutamist. Arvestage, et isegi siis, kui kasutasite salvestamiseks statiivi, võite märgata HDR-video kaaderhaaval või aegluubis esitamisel võrreldes tavalise taasesitusega rohkem järelkujutisi või müra.
 • Kui muudate HDR-video salvestamise määranguid, siis võivad pildi värvid ja heledustase hetkeks suurel määral muutuda. Samuti ei uuendata hetkeks videot ning kaader võib hetkeks peatuda. Arvestage sellega videote salvestamisel HDMI-liidese kaudu välisseadmele.

Märkus

 • Salvestusformaadiks on Full HD29,97 ksIPB (standardne) (NTSC) või Full HD25,00 ksIPB (standardne) (PAL).