Canon Logi määrangud

Canon Logi gammakõver kasutab kujutisesensori parameetreid, et jäädvustada videote puhul lai dünaamiline ulatus, mida saab hiljem järeltöötluses kasutada. Videod säilitavad rohkem visuaalset infot üle kogu dünaamilise ulatuse minimaalse kaoga varju- ja ülesäritatud alades.

Canon Logi parameetritega salvestatud videote kasutamisel järeltöötluses on võimalik rakendada vastendustabeleid (LUT). LUT-andmed saab laadida alla Canoni veebisaidilt.

 1. Valige [Võtted: Canon Log settings/Võtted: Canon Logi määrangud].

 2. Valige [Canon Log].

 3. Valige [On (C.LOG)/Sees (C.LOG)] või [On (C.LOG3)/Sees (C.LOG3)] ().

 4. Määrake valikud vastavalt vajadusele.

Canon Log

 • On (C.LOG) (Sees (C.LOG))

  Lubab 10-bitiste Canon Logiga videote salvestamise kaardile. Videoid saab samuti salvestada välisele seadmele, mis toetab 10-bitist salvestust.

  Märkus

  • Canon Logi videote salvestamiseks kasutatakse YCbCr 4:2:2 (10-bitist) värvidiskreetimist ning BT.709/BT.2020 värviruumi.
 • On (C.LOG3) (Sees (C.LOG3))

  Lubab Canon Log 3 salvestamise. Salvestab videoid kõrgema dünaamilise ulatusega kui määranguga [On (C.LOG)/Sees (C.LOG)].

  Märkus

  • Funktsiooniga Canon Log salvestamisel kasutatakse YCbCr 4:2:2 (10-bitist) värvidiskreetimist ning BT.709/BT.2020/Cinema Gamut värviruumi.

View Assist. (Vaatamise abi)

Kaameras taasesitamisel võivad need videod paista tumedamad ja olla madalama kontrastsusega, kui rakendatud pildi stiiliga salvestatud videod, seoses Canon Logi pildiparameetritega, mille eesmärgiks on tagada lai dünaamiline ulatus. Selgemaks kuvamiseks, mis võimaldab kontrollida detaile paremini, määrake [View Assist./Vaatamise abi] olekuks [On/Sees].

 • Selle funktsiooni määramine olekusse [On/Sees] ei mõjuta kaardile salvestatavaid videoid, mis salvestatakse Canon Logi parameetrite abil. Samamoodi on HDMI-liidese kaudu väljastataval videosignaalil Canon Logi parameetrid ning View Assist (Vaatamise abi) ei mõjuta seda.

Märkus

 • Funktsiooniga View Assist. (Vaatamise abi) video salvestamisel kuvatakse infokuvas ikoon [Vaatamise abi].
 • Kui see on seatud olekusse [On/Sees], siis kasutatakse vaatamise abi ka suurendatud kuvas.

Color Matrix (Värvimaatriks) (ainult [On (C.LOG)/Sees (C.LOG)])

Värvimaatriks võimaldab määrata järeltöötluse kavandamiseks värvide reprodutseerimise viisi. See valik seatakse [On (C.LOG3)/Sees (C.LOG3)] valimisel valimisel olekusse [Neutral/Neutraalne].

 • Cinema EOS Original

  Reprodutseerib kaamerale EOS-1D C vastavad värvid.

 • Neutral (Neutraalne)

  Reprodutseerib võtteobjekti tegelikele värvidele sarnased värvid.

Characteristics (Parameetrid)

Reguleerige vastavalt vajadusele. Tehke valik ([Sharpness: Strength/Teravus: Tugevus], [Saturation/Küllastus] või [Hue/Värvitoon]), reguleerige efekti taset, seejärel vajutage SET.

Sharpness: Strength (Teravus: Tugevus) 0: nõrk kontuuride rõhutamine 7: tugev kontuuride rõhutamine
Saturation (Küllastus) -4: madal +4: kõrge
Hue (Värvitoon)* Reds (Punased) −4: magenta poole +4: kollase poole
Greens (Rohelised) -4: kollase poole +4: tsüaani poole
Blues (Sinised) -4: tsüaani poole +4: magenta poole

Punaseid, rohelisi ja siniseid värvitoone ei saa eraldi reguleerida.

Color space (Värviruum)

Määrangu [Color space/Värviruum] saab teha ainult siis, kui [Color Matrix/Värvimaatriks] on seatud olekusse [Neutral/Neutraalne]. Valige kaartidele salvestamise värviruumiks [BT.709], [BT.2020] või [Cinema Gamut] (ainult [On (C.LOG3)/Sees (C.LOG3)]).

Võttemäärangud

Kui määratud on [On (C.LOG)/Sees (C.LOG)]

 • ISO-valgustundlikkuseks käsitsi 100–320 määramine teeb dünaamilise ulatuse kitsamaks.

 • Canon Log pakub ligikaudu 800% dünaamilist ulatust ISO 400 ja suuremate väärtuste puhul.

 • ISO 100, 125, 160, 200, 250 ja 320 on laiendatud ISO-valgustundlikkuse määrangud. ISO-valgustundlikkuse määramisel kuvatakse [L].

Kui määratud on [On (C.LOG3)/Sees (C.LOG3)]

 • ISO-valgustundlikkuseks käsitsi 100–640 määramine teeb dünaamilise ulatuse kitsamaks.

 • Canon Log 3 pakub ligikaudu 1600% dünaamilist ulatust ISO 800 ja suuremate väärtuste puhul.

 • Laiendatud ISO-valgustundlikkused on järgmised: ISO 100, 125, 160, 200, 250, 320, 400, 500 ja 640. ISO-valgustundlikkuse määramisel kuvatakse [L].

Canon Logi pildikvaliteet

 • Canon Logi kasutamisel võib videotele tekkida horisontaalseid triipe, sõltuvalt võtteobjektist või -tingimustest. Tehke eelnevalt mõned testvideod ja kontrollige tulemusi. Müra võib muutuda rohkem märgatavaks kui suurendate video värvide gradueerimisel kontrastsust.
 • Canon Logi kasutamisel võivad taevas, valged seinad ja sarnased objektid jääda videosse müraga või ebaühtlaste gradatsioonidega, säritusega või värvidega.
 • Horisontaalsed ribad võivad tekkida suurema tõenäosusega kui salvestate tumedamaid ja tasaseid objekte. See pildimüra võib tekkida isegi suhteliselt madalate ISO-valgustundlikkuse väärtuste kasutamisel: Canon Log puhul ISO 400 ümbruses ning Canon Log 3 puhul ISO 800 ümbruses.
 • Kui müra on märgatav, siis proovige salvestada paremini valgustatud tingimustel või reguleerige värvide gradueerimisel heledustaset. Müra vähendamiseks võite salvestada ka Canon Logi puhul ISO 400-st väiksemate ISO-valgustundlikkuse väärtustega ning Canon Log 3 puhul ISO 800-st väiksemate ISO-valgustundlikkuse väärtustega, kuigi sellisel juhul jääb dünaamiline ulatus kitsamaks.

Hoiatus

 • Üldised ettevaatusabinõud Canon Logiga salvestamisel

 • Canon Logi kasutamisel võib vähese valgustusega või madala kontrastsusega võtteobjektide iseteravustamine olla raskendatud.
 • Kui määratud on Canon Log ning funktsiooni [Peripheral illum corr/Äärealade valgustuse korrigeerimine] olekuks on määratud menüüst [Võtted: Lens aberration correction/Võtted: Objektiiviaberratsioonide korrigeerimine] valik [Enable/Luba], siis võib pildi servadesse tekkida müra.
 • Canon Log 2 tugi puudub.
 • Funktsiooniga Canon Log jäädvustatud piltide histogrammid ei põhine funktsiooni View Assist (Kuvamise abi) jaoks konverditud piltidel. Histogrammil hallina kuvatavad alad tähistavad ligikaudselt signaaliväärtusi, mida ei kasutata.
 • RAW-videosalvestusel ei ole Canon Logi puhul väärtused ISO 100–320 saadaval ning Canon Log 3 puhul väärtused ISO 100–640 saadaval.

Märkus

 • Canon Logiga salvestatud videote esitamine

 • Video taasesitusel ei kasutata vaatamise abi.