Kiire sarivõtte kuva

Kiire sarivõtte kuva, mis vahetab kuva iga tehtava võtte ja reaalajavaate kuva vahel, on saadaval, kui päästiku töörežiimiks on määratud [Kiire sarivõte]. Ekraani reageerimiskiirus on suurem ning nii on kiirelt liikuvaid võtteobjekte lihtsam jälgida.

  1. Valige [Võtted: Kiire sarivõteHigh speed display/Võtted: Kiire sarivõteKiire sarivõtte kuva].

  2. Tehke valik.

    • Kuva kasutamiseks, mis vahetab kuva iga tehtava võtte ja reaalajavaate kuva vahel, valige [Enable/Luba].

Hoiatus

  • Kiire sarivõtte ajal võivad pildid vilkuda või väreleda. Seda juhtub sagedamini lühikeste säriaegade kasutamisel. Kuid see ei mõjuta pildistamise tulemusi.
  • Kiire sarivõtte kuva ei aktiveerita pikemate säriaegadega kui 1/30 s, suurema kui f/11 avaarvuga, iseteravustamist raskendavatel tingimustel, välguga pildistamisel ja laiendatud ISO kasutamisel. See võib peatuda ka võtte ajal.

Märkus

  • Kiire sarivõtte kuva kasutatakse alati, kui funktsiooni [Võtted: Shutter mode/Võtted: Katikurežiim] olekuks on määratud [Electronic/Elektrooniline].