Pildi stiili kohandamine

Vastavaid vaikemääranguid kohandades on võimalik muuta igat pildi stiili. Lisateavet pildi stiili [Monochrome/Monokroomne] kohandamise kohta leiate lõigust Monokroomne Monokroomse stiili reguleerimine.

 1. Valige [Võtted: Picture Style/Võtted: Pildi stiil].

 2. Valige pildi stiil.

  • Valige reguleeritav pildi stiil, seejärel vajutage nuppu INFO.
 3. Tehke valik.

 4. Määrake efekti tase.

  • Reguleerige efekti taset, seejärel vajutage SET.
  • Vajutage salvestatud määrangu salvestamiseks ning pildi stiili valiku menüüsse naasmiseks nuppu MENU.
  • Kõik muudetud vaikeväärtusega määrangud kuvatakse siniselt.

Märkus

 • Video salvestamisel ei saa määrata määrangule [Sharpness/Teravus] parameetreid [Fineness/Peensus] ja [Threshold/Lävi] (neid ei kuvata).
 • Kui valite punktis 3 [Default set./Vaikemäärang], siis saate taastada vastava pildi stiili parameetrite vaikemäärangud.
 • Reguleeritud pildi stiili kasutamiseks pildistamisel valige reguleeritud pildi stiil ja seejärel pildistage.

Määrangud ja nende toime

Sharpness (Teravus) Sharpness (Teravus)
Strength (Tugevus) Strength (Tugevus) 0: nõrk kontuuride rõhutamine 7: tugev kontuuride rõhutamine
Fineness (Peensus) Fineness (Peensus)*1 1: peen 5: teraline
Threshold (Lävi) Threshold (Lävi)*2 1: madal 5: kõrge
Contrast (Kontrastsus) Contrast (Kontrastsus) –4: madal kontrastsus +4: kõrge kontrastsus
Saturation (Küllastus) Saturation (Küllastus) –4: madal küllastus +4: kõrge küllastus
Color tone (Värvitoon) Color tone (Värvitoon) –4: punakad nahatoonid +4: kollakad nahatoonid

1: Tähistab serva peensuse taset, millele täiustamine rakendatakse. Mida väiksem on number, seda peenemaid kontuure rõhutatakse.

2: Kontrastsuse lävi servade ja ümbritsevate kujutisealade vahel, mis määrab serva täiustamise. Mida väiksem on number, seda rohkem kontuure rõhutatakse kui kontrastsuse erinevus on madal. Kuid kui number on väike, siis võib jääda müra rohkem märgatav.

MonokroomneMonokroomse stiili reguleerimine

Filter effect (Monochrome) (Filtriefekt (monokroomne))Filter effect (Filtri toime)

Filtriefekti rakendades saate monokroomisel pildil muuta näiteks valged pilved või rohelised puud silmatorkavamaks.

Filter Näidistoime
N:None (N: puudub) Tavapärane mustvalge foto ilma filtriefektideta.
Ye:Yellow (Ye: kollane) Sinine taevas paistab loomulikum ja valged pilved selgemad.
Or:Orange (Or: oranž) Sinine taevas paistab veidi tumedam. Päikeseloojang paistab mõjuvam.
R:Red (R: punane) Sinine taevas paistab üsna tume. Sügisesed lehed paistavad selgemad ja heledamad.
G:Green (G: roheline) Nahatoonid ja huuled on tuhmimad. Muudab rohelised lehed heledamaks ja toob need paremini esile.

Märkus

 • Määrangu [Contrast/Kontrastsus] suurendamine rõhutab filtriefekti.

Toning effect (Monochrome) (Tooniefekt (monokroomne))Toning Effect (Tooniefekt)

Tooniefektiga saate luua monokroomse pildi. See on kasulik siis, kui soovite luua muljetavaldavaid pilte.