Värviruum

Võimalike kasutatavate värvitoonide kogumit nimetatakse värviruumiks. Harilikuks pildistamiseks on soovitatav sRGB.

Režiimis [Nutikas automaatrežiim] määratakse [sRGB] automaatselt.

  1. Valige [Võtted: Color space/Võtted: Värviruum].

  2. Tehke värviruumi valik.

    • Valige [sRGB] või [Adobe RGB], seejärel vajutage SET.

Adobe RGB

Seda värviruumi kasutatakse eelkõige trükiste ja muude professionaalsete rakenduste puhul. Soovitame määrata see siis, kui kasutate näiteks Adobe RGB-ühilduvaid monitore või DCF 2.0 (Exif 2.21 või uuemaga) ühilduvaid printereid.

Märkus

  • Adobe RGB värviruumis pildistatud piltide nimed algavad allkriipsuga “_”.
  • Pildile ei lisata ICC-profiili. IICC-profiili kirjeldused leiate programmi Digital Photo Professional (EOS-tarkvara) kasutusjuhendist.