Valge tasakaalu nihe

Määratud valge tasakaalu on võimalik korrigeerida. See on sama toimega kui eraldi müüdava värvitemperatuuri muutva filtri või värvikompensatsiooni filtri kasutamine.

Valge tasakaalu nihe

 1. Valige [Võtted: WB Shift/Bkt. / Võtted: Valge tasakaalu nihe/kahvel].

 2. Valige valge tasakaalu nihe.

  Näidismäärang: A2, G1

  • Liigutage üldvalijaga Üldvalija tähis “■” soovitud kohta.
  • B tähistab sinist, A oranžkollast, M magentat ja G rohelist. Valge tasakaalu nihutatakse tähise nihutamise suunas.
  • Ekraani paremas ülanurgas tähistab [Shift/Nihe] valitud nihke suunda ja ulatust.
  • Nupu Kustutamine vajutamine tühistab kõik [WB Shift/Bkt. / Valge tasakaalu nihe/kahvel] määrangud.
  • Väljumiseks vajutage nuppu SET.

Märkus

 • Üks sinise/oranžkollase suhte nihke ühik vastab 5 miredi tugevusele värvitemperatuuri muutmise filtrile. (Mired: värvitemperatuuri mõõtühik, mida kasutatakse näiteks värvitemperatuuri muutmise filtri toime kirjeldamiseks.)

Valge tasakaalu automaatne kahvel

Valge tasakaalu kahvel võimaldab jäädvustada korraga kolm pilti erinevate värvitoonidega.

Valge tasakaalu kahvli ulatuse määramine

 • Lõigu Valge tasakaalu nihe punktis 2 valija Kiirvalikuketas 1 keeramisel muutub märk “■” ekraanil märgiks “■ ■ ■” (3 punkti).

  Valija keeramine päripäeva määrab kahvli B/A (sinise/oranžkollase) suunas ja vastupäeva M/G (magenta/rohelise) suunas.

B/A nihe ±3 ühikut

 • Ekraanil paremal tähistab [Bracket/Kahvel] kahvli liikumise suunda ja nihke ulatust.
 • Nupu Kustutamine vajutamine tühistab kõik [WB Shift/Bkt. / Valge tasakaalu nihe/kahvel] määrangud.
 • Väljumiseks vajutage nuppu SET.

Hoiatus

 • Valge tasakaalu kahvli kasutamisel väheneb sarivõtte maksimaalne pikkus.
 • Võtte salvestusaeg kaardile pikeneb, sest igast võttest salvestatakse kolm pilti.

Märkus

 • Piltide kahvlid määratakse järgmises järjekorras: 1. standardne valge tasakaal, 2. sinise (B) suunas ja 3. oranžkollase (A) suunas, või siis 1. standardne valge tasakaal, 2. magenta (M) suunas ja 3. rohelise (G) suunas.
 • Valge tasakaalu kahvlit saab kasutada koos valge tasakaalu nihke ning säri kahvliga. Säri kahvli kasutamisel koos valge tasakaalu kahvliga salvestatakse ühe võttega üheksa pilti.
 • Kui määratud on valge tasakaalu kahvel, siis selle tähistamiseks valge tasakaalu ikoon vilgub.
 • Valge tasakaalu kahvli võtete järjekorda () ja võtete arvu () on võimalik muuta.
 • Sõna “bracket” tähistab kahvlit.