Pildikvaliteet

Saate valida pikslite arvu ja pildikvaliteedi. JPEG- ja HEIF-pildikvaliteedi valikud on PeenSuur/TavalineSuur/PeenKeskmine/TavalineKeskmine/PeenVäike 1/TavalineVäike 1/Väike 2 ning RAW-pildikvaliteedi valikud on RAW/Kompaktne RAW.

 1. Valige [Võtted: Image quality/Võtted: Pildikvaliteet].

  • Kuvatav menüü sõltub funktsiooni [VõttedRecord func./VõttedSalvestusfunktsioon] määrangutest menüüs [Seadistamine:Record func+card/folder sel. / Seadistamine: Salvestusfunktsioon+kaardi/kausta valik].
 2. Määrake pildi salvestuskvaliteet.

  Standard (Standardne) / Auto switch card (Automaatne kaardivahetus) / Record to multiple (Korduvsalvestus)

  • RAW-piltide puhul keerake valijat Valimisketas (valija) ning JPEG-piltide puhul valijat Kiirvalikuketas 1.
  • Määramiseks vajutage SET.

  Record separately (Eraldi salvestus)

  • Kui funktsioon [VõttedRecord func./VõttedSalvestusfunktsioon] on seatud menüüst [Seadistamine: Record func+card/folder sel. / Seadistamine: Salvestusfunktsioon+kaardi/kausta valik] olekusse [Rec. separately/Eraldi salvestus], siis valige valijaga Kiirvalikuketas 1 ekraanilt [Kaart 1] või [Kaart 2], seejärel vajutage SET. Arvestage, et RAW-piltide puhul pole RAW ja Kompaktne RAW eraldi salvestus võimalik.
  • Valge kuvatavast menüüst pildikvaliteet, seejärel vajutage SET.

Märkus

 • HEIF saab määrata, kui määrang [HDR shooting HDR PQ/HDR-võtted HDR PQ] on määratud menüüst [Võtted: HDR PQ settings/Võtted: HDR PQ määrangud] olekusse [Enable/Luba]. Pärast pildistamist on võimalik konvertida need pildid JPEG-vormingusse ().
 • PeenSuur määratakse automaatselt, kui määrate nii RAW kui ka JPEG/ HEIF olekuks [Kriips].
 • Kui olete valinud nii RAW- kui ka JPEG-/HEIF-salvestuse, siis salvestatakse igast võttest kaks versiooni teie määratud pildikvaliteediga. Mõlemal pildil on sama failinumber, kuid erinev faililaiend (.JPG-laiend JPEG-failide jaos, .HIF-laiend HEIF-failide jaoks ning .CR3-laiend RAW-failide jaoks).
 • Väike 2 kvaliteediks on Peen (peen).
 • Pildikvaliteedi ikoonide tähendused: RAW RAW, Kompaktne RAW kompaktne RAW, JPEG, HEIF, Suur suur, Keskmine keskmine, Väike väike.

RAW-kujutised

RAW-kujutised on otse kujutisesensorilt salvestatud RAW- või Kompaktne RAW-pildid (vastavalt teie valikule). Kompaktne RAW-pildid on väiksema failisuurusega kui RAW-pildid.

RAW-kujutisi saab töödelda funktsiooniga [Taasesitus: RAW processing (RAW/DPRAW)/Taasesitus: RAW-töötlus (RAW/DPRAW)] () ning pildid salvestada JPEG- või HEIF-piltidena. Kuigi RAW-kujutist ennast ei muudeta, saate töödelda RAW-kujutist erinevate töötlustingimustega ning luua sellest erinevaid JPEG- või HEIF-pilte.

Kasutage RAW-kujutiste töötlemiseks programmi Digital Photo Professional (EOS-tarkvara). Pilte on võimalik reguleerida eri viisidel sõltuvalt nende kasutuseesmärgist ning luua vastavaid JPEG, HEIF või teisi pilditüüpe.

Märkus

 • RAW-kujutiste vaatamiseks arvutis soovitame kasutada programmi Digital Photo Professional (EOS-tarkvara, edaspidi DPP).
 • DPP Ver. 4.x vanemad versioonid ei toeta selle kaameraga jäädvustatud RAW-kujutiste kuvamist, töötlemist, muutmist või teisi toiminguid. Kui arvutisse on installitud DPP Ver. 4.x eelmine versioon, siis hankige ja installige Canoni veebisaidilt DPP uusim versioon (), mis kirjutab eelmise versiooni üle. Samamoodi, DPP Ver. 3.x ja vanemad versioonid ei toeta selle kaameraga jäädvustatud RAW-kujutiste kuvamist, töötlemist, muutmist või teisi toiminguid.
 • Eraldi müüdav tarkvara ei pruugi osata kuvada selle kaameraga jäädvustatud RAW-kujutisi. Ühilduvuse info saamiseks võtke ühendust tarkvara tootjaga.

Kvaliteedimäärangute abijuhend

Lisateavet failisuuruste, võimalike võtete arvu, maksimaalse sarivõtte ning teiste hinnanguliste andmete kohta leiate lõigust Foto failisuurus / võimalike võtete arv / maksimaalne sarivõtte pikkus.

Sarivõtte maksimaalne pikkus

Ligikaudne maksimaalne sarivõtte pikkus kuvatakse võttekuva ülemises vasakus nurgas ning pildinäidiku alumises paremas nurgas.

Märkus

 • Kui maksimaalse sarivõtte pikkus kuvatakse kui “99”, siis tähendab see seda, et saate pildistada sarivõttega 99 või rohkem võtet. Väärtuse 98 või väiksema puhul on saadaval vähem võtteid ning kui ekraanil kuvatakse [BUSY], siis on kaamera seesmine mälu täis ning pildistamine peatub ajutiselt. Kui peatate sarivõtte, siis maksimaalse sarivõtte pikkus suureneb. Pärast kõikide piltide salvestamist kaardile saate pildistada jälle lõigus Foto failisuurus / võimalike võtete arv / maksimaalne sarivõtte pikkus toodud maksimaalse sarivõttega.