Menüütoimingud ja -määrangud

 1. (1) MENU-nupp
 2. (2) Q (kiirvalik)-nupp
 3. (3) INFO-nupp
 4. (4) Ekraan
 5. (5) Kiirvalikuketas 1 kiirvalikuketas 1
 1. (6) SET-nupp
 2. (7) Kiirvalikuketas 2 kiirvalikuketas 2
 3. (8)Valimisketas (valija) valimisketas (valija)

Menüükuva režiimis [Nutikas automaatrežiim]

 • Režiimis [Nutikas automaatrežiim] ei kuvata osasid vahelehti ja menüü-üksusi.

Menüükuva režiimi [Paindliku prioriteediga automaatsäri]/[Programne automaatsäri]/[Säriaja etteandega automaatsäri]/[Ava etteandega automaatsäri]/[Käsisäri]/[Aegvõte]

 1. (1) Põhivahelehed
 2. (2) Alamvahelehed
 3. (3) Menüü-üksused
 4. (4) Võtted: võtted
 5. (5) Iseteravustamine: iseteravustamine
 6. (6) Taasesitus: taasesitus
 1. (7) Juhtmeta funktsioonid: juhtmeta funktsioonid
 2. (8) Seadistamine: seadistamine
 3. (9) Kasutusmäärangud: kasutusmäärangud
 4. (10) Minu menüü: minu menüü
 5. (11) Menüümäärangud

Menüü kasutamine

 1. Avage menüükuva.

  • Vajutage menüü kuvamiseks nuppu MENU.
 2. Valige vaheleht.

  • Iga kord kui keerate valijat Kiirvalikuketas 2, vahetub põhivaheleht (funktsioonide grupp). Vahelehtede vahetamiseks võite vajutada ka nuppu Q (kiirvalik).
  • Keerake alamvahelehe valimiseks valijat Valimisketas (valija).
 3. Valige üksus.

  • Kasutage üksuse valimiseks valijat Kiirvalikuketas 1, seejärel vajutage SET.
 4. Tehke valik.

  • Keerake valiku tegemiseks valijat Kiirvalikuketas 1.
  • Kehtivat määrangut tähistatakse siniselt.
 5. Tehke valik.

  • Määramiseks vajutage SET.
 6. Sulgege menüü.

  • Vajutage võttekuvasse tagasipöördumiseks nupule MENU.

Märkus

 • Siin ja edaspidi on menüütoimingute kirjeldustes eeldatud, et menüü kuvamiseks on vajutatud nuppu MENU.
 • Menüütoimingute tegemiseks võite ka puudutada ekraani või kasutada valijat Üldvalija.
 • Toimingu tühistamiseks vajutage nuppu MENU.

Tuhmid menüü-üksused

Näide: kui määratud on helendite toonieelistus.

Tuhmisid menüü-üksuseid ei saa määrata. Menüü-üksus on tuhm siis, kui teine funktsioonimäärang takistab selle kasutuselevõttu.

Saate kontrollida takistavat funktsiooni, kui valite tuhmi menüü-üksuse ja vajutate SET.

Kui tühistate takistava funktsiooni, siis muutub tuhm menüü-üksus valitavaks.

Ettevaatust

 • Osade tuhmide menüü üksuste takistavat funktsiooni ei pruugi saada kontrollida.

Märkus

 • Saate lähtestada menüüfunktsioonid vaikemäärangutele, kui valite menüüst [Seadistamine: Reset camera/Seadistamine: Kaamera lähtestamine] valiku [Basic settings/Põhimäärangud] ().