Λειτουργίες του παραθύρου Άμεσης προβολής από απόσταση: Καρτέλα Σύνθεση

  1. (1)Όνομα αρχείου εικόνας υπέρθεσης
  2. (2)Ελεγκτές εικόνας υπέρθεσης ()
  1. (3)Εμφάνιση πλέγματος
    Εμφάνιση οδηγών
    Εμφάνιση οδηγών (υπό γωνία)