Ρυθμίσεις δικτύου

EOS-1D X Mark IIIR3R5/R5 C (με WFT-R10B)

Αυτές οι λειτουργίες είναι διαθέσιμες για ρυθμίσεις δικτύου μηχανής.

 1. Δημιουργία, επεξεργασία και διαγραφή ρυθμίσεων δικτύου
 2. Εγγραφή και φόρτωση ρυθμίσεων δικτύου προς και από αρχεία
 3. Εγγραφή και φόρτωση ρυθμίσεων δικτύου από και προς τη μηχανή
 4. Ρυθμίσεις LAN
 5. Ρυθμίσεις FTP

Απαιτήσεις συστήματος

Windows Λειτουργικό σύστημα

Windows 11, Windows 10 (έκδοση 1607 ή νεότερη)

Μνήμη RAM

Τουλάχιστον 4 GB για Windows 11

Τουλάχιστον 2 GB για συστήματα Windows 10 64-bit

Τουλάχιστον 1 GB για συστήματα Windows 10 32-bit

Αποθήκευση

Ελάχιστος διαθέσιμος χώρος 100 MB

Οθόνη

1366×768, χρώμα 16 bit ή περισσότερο

macOS Λειτουργικό σύστημα

macOS 11, 12, 13

 • Συμβατότητα με υπολογιστές Mac με Apple silicon
Μνήμη RAM

Τουλάχιστον 4 GB για συστήματα macOS 11–13

Αποθήκευση

Ελάχιστος διαθέσιμος χώρος 100 MB

Οθόνη

1280×800, χρώμα 16 bit ή περισσότερο

Προσοχή

 • Η χρήση αυτής της λειτουργίας απαιτεί την εγκατάσταση του EOS Network Setting Tool.
 • Αυτή η λειτουργία απαιτεί επαρκείς γνώσεις σχετικά με τη διαμόρφωση του ενσύρματου LAN και του διακομιστή FTP. Η Canon δεν μπορεί να παρέχει υποστήριξη για τη διαμόρφωση ενσύρματων LAN ή διακομιστών FTP.
 • Λάβετε υπόψη ότι η Canon δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για τυχόν απώλεια ή ζημιά από εσφαλμένες ρυθμίσεις δικτύου ή διακομιστή FTP. Επιπλέον, η Canon δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε άλλη απώλεια ή ζημιά προκληθεί από τη χρήση αυτής της λειτουργίας.
 • Όταν χρησιμοποιείτε λειτουργίες LAN, λάβετε όλα τα μέτρα ασφαλείας που θεωρείτε απαραίτητα. Η Canon δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά προκληθεί από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή άλλες παραβιάσεις ασφάλειας.

Σημείωση

 • Το EOS Network Setting Tool μπορεί επίσης να εκκινηθεί μόνο του.

Λειτουργία Ρυθμίσεων δικτύου

 1. Στο κύριο παράθυρο, κάντε κλικ στο [Camera settings/Ρυθμίσεις μηχανής].

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή [Network settings/Ρυθμίσεις δικτύου].

  • Θα εμφανιστεί το κύριο παράθυρο ρυθμίσεων δικτύου.

Κύριο παράθυρο ρυθμίσεων δικτύου

EOS Network Setting Tool

 1. Ρυθμίσεις σύνδεσης
 2. Στοιχεία ελέγχου αρχείων
 3. Στοιχεία ελέγχου μηχανής
 4. Πλήκτρο ελέγχου διεύθυνσης MAC

  Κάντε κλικ εδώ, για να εμφανίσετε τις διευθύνσεις MAC των συνδεδεμένων μηχανών και άλλων συσκευών σε ξεχωριστό παράθυρο. Κάνοντας κλικ στην επιλογή [Copy/Αντιγραφή] στο παράθυρο, μπορείτε επίσης να αντιγράψετε διευθύνσεις MAC.

 5. Αρχικοποίηση ρυθμίσεων

  Διαγράφει όλες τις πληροφορίες για τα στοιχεία [Connection settings/Ρυθμίσεις σύνδεσης], [Comm settings/Ρυθμίσεις επικοινωνίας] και [Function settings/Ρυθμίσεις λειτουργίας] που είναι αποθηκευμένες στο λογισμικό. Για να διαγράψετε τις πληροφορίες, κάντε κλικ στην επιλογή [Initialize settings/Αρχικοποίηση ρυθμίσεων] και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή [Delete/Διαγραφή] στο παράθυρο διαλόγου που εμφανίζεται.

 6. Εμφάνιση πληροφοριών

  Εμφανίζει πληροφορίες για την επιλεγμένη ρύθμιση σύνδεσης.

 7. Επιλέξτε ρύθμιση σύνδεσης

Ρυθμίσεις σύνδεσης

Διαμόρφωση νέας ρύθμισης

 1. Εμφανίστε το κύριο παράθυρο ρυθμίσεων δικτύου ().

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή [New/Νέο] στο παράθυρο [Connection settings/Ρυθμίσεις σύνδεσης].

 3. Κάντε κλικ στην επιλογή [New/Νέο] στο παράθυρο [Comm settings/Ρυθμίσεις επικοινωνίας].

 4. Διαμορφώστε τις ρυθμίσεις όπως απαιτείται.

  • Σε αυτό το παράθυρο διαλόγου, μπορείτε να εκτελέσετε τις παρακάτω ρυθμίσεις.

   1. Επεξεργασία του ονόματος των ρυθμίσεων επικοινωνίας
   2. Επιλογή της ρύθμισης LAN
   3. Ρύθμιση TCP/IP
   4. Ρύθμιση ασύρματου LAN (Wi-Fi, WFT)
  • Όταν τελειώσετε, κάντε κλικ στην επιλογή [Save/Αποθήκευση] για να επιστρέψετε στο παράθυρο διαλόγου [Connection settings/Ρυθμίσεις σύνδεσης].
 5. Κάντε κλικ στην επιλογή [New/Νέο] στο παράθυρο [Function settings/Ρυθμίσεις λειτουργίας].

 6. Διαμορφώστε τις ρυθμίσεις όπως απαιτείται.

  • Σε αυτό το παράθυρο διαλόγου, μπορείτε να εκτελέσετε τις παρακάτω ρυθμίσεις.

   1. Επεξεργασία του ονόματος των ρυθμίσεων λειτουργίας
   2. Επιλογή της κατάστασης FTP
   3. Επεξεργασία των ρυθμίσεων FTP/SFTP/FTPS
   4. Ρυθμίσεις διακομιστή παραλήπτη
    • Ρύθμιση ονόματος διακομιστή FTP (διεύθυνση IP)
    • Περιηγηθείτε στον φάκελο προορισμού

     Κάντε κλικ στην επιλογή [Browse/Αναζήτηση] για να περιηγηθείτε. Αφού κάνετε κλικ στην επιλογή [Browse/Αναζήτηση], το EU συνδέεται με τον καθορισμένο διακομιστή FTP.

  • Όταν τελειώσετε, κάντε κλικ στην επιλογή [Save/Αποθήκευση] για να επιστρέψετε στο παράθυρο διαλόγου [Connection settings/Ρυθμίσεις σύνδεσης].
 7. Κάντε κλικ στην επιλογή [Save/Αποθήκευση] στο παράθυρο διαλόγου [Connection settings/Ρυθμίσεις σύνδεσης] για να επιστρέψετε στο κύριο παράθυρο ρυθμίσεων δικτύου.

  • Οι ρυθμίσεις αποθηκεύονται στο λογισμικό.

Αλλαγή ρυθμίσεων

 1. Εμφανίστε το κύριο παράθυρο ρυθμίσεων δικτύου ().

 2. Ανοίξτε τις ρυθμίσεις που θέλετε να αλλάξετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή [Change/Αλλαγή].

 3. Αλλάξτε τις ρυθμίσεις όπως απαιτείται.

Διαγραφή ρυθμίσεων

 1. Εμφανίστε το κύριο παράθυρο ρυθμίσεων δικτύου ().

 2. Ανοίξτε τη ρύθμιση που θέλετε να διαγράψετε.

 3. Κάντε κλικ στην επιλογή [Delete settings/Διαγραφή ρυθμίσεων] και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή [Delete/Διαγραφή] στην επόμενη οθόνη.

Λειτουργίες αρχείων

Αποθήκευση ρυθμίσεων ως αρχείο

 1. Εμφανίστε το κύριο παράθυρο ρυθμίσεων δικτύου ().

 2. Ανοίξτε τις ρυθμίσεις που θέλετε να αποθηκεύσετε.

 3. Κάντε κλικ στην επιλογή [Save to file/Αποθήκευση σε αρχείο], διαμορφώστε τις ρυθμίσεις όπως απαιτείται στο παράθυρο διαλόγου και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή [Save/Αποθήκευση].

  • Οι ρυθμίσεις αποθηκεύονται ως αρχείο σε μορφή NIF.
  • Για λεπτομέρειες σχετικά με την εγγραφή ρυθμίσεων στη μηχανή, ανατρέξτε στην ενότητα Εγγραφή ρυθμίσεων στη μηχανή.

Προσοχή

 • Τα αρχεία NIF που δημιουργούνται με αυτήν τη λειτουργία είναι συμβατά μόνο με τις μηχανές EOS-1D X Mark III, R3, R5, και R5 C.

Άνοιγμα αρχείων

 1. Εμφανίστε το κύριο παράθυρο ρυθμίσεων δικτύου ().

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή [Open file/Άνοιγμα αρχείου], στη συνέχεια, επιλέξτε το αρχείο στο παράθυρο διαλόγου και κάντε κλικ στην επιλογή [Open/Άνοιγμα].

  • Το επιλεγμένο αρχείο ρυθμίσεων ανοίγει στο κύριο παράθυρο ρυθμίσεων δικτύου.

Προσοχή

 • Τα αρχεία που μπορείτε να ανοίξετε περιορίζονται σε αρχεία NIF που έχουν δημιουργηθεί με αυτήν τη λειτουργία ή με τις μηχανές EOS-1D X Mark III, R3, R5, ή R5 C.

Λειτουργίες μηχανής

Εγγραφή ρυθμίσεων στη μηχανή

 1. Εμφανίστε το κύριο παράθυρο ρυθμίσεων δικτύου ().

 2. Ανοίξτε τις ρυθμίσεις που θέλετε να εγγράψετε στη μηχανή.

 3. Κάντε κλικ στην επιλογή [Save settings/Αποθήκευση ρυθμίσεων].

 4. Στο παράθυρο διαλόγου, επιλέξτε το αρχείο [SET] για την εγγραφή ρυθμίσεων και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή [Save/Αποθήκευση].

  • Οι λεπτομέρειες της οθόνης ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη συνδεδεμένη μηχανή.

Φόρτωση ρυθμίσεων από τη μηχανή

 1. Εμφανίστε το κύριο παράθυρο ρυθμίσεων δικτύου ().

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή [Load settings/Φόρτωση ρυθμίσεων].

 3. Στο παράθυρο διαλόγου, επιλέξτε το αρχείο [SET] για τη φόρτωση ρυθμίσεων και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή [Load/Φόρτωση].

  • Οι ρυθμίσεις εμφανίζονται στο κύριο παράθυρο ρυθμίσεων δικτύου.
  • Οι λεπτομέρειες της οθόνης ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη συνδεδεμένη μηχανή.

Διαγραφή ρυθμίσεων από τη μηχανή

 1. Εμφανίστε το κύριο παράθυρο ρυθμίσεων δικτύου ().

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή [Delete settings/Διαγραφή ρυθμίσεων] στο στοιχείο [Camera Operations/Λειτουργίες μηχανής], επιλέξτε το αρχείο [SET] που θέλετε να διαγράψετε στο παράθυρο διαλόγου και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή [Delete/Διαγραφή].