Εμφάνιση πληροφοριών

Οθόνη λήψης στατικών εικόνων

Κάθε φορά που πατάτε το πλήκτρο INFO, αλλάζουν οι πληροφορίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

 • Στην οθόνη εμφανίζονται κάθε στιγμή μόνο οι ρυθμίσεις που σχετίζονται με την τρέχουσα κατάσταση ή λειτουργία.
 1. (1) Μέγιστο πλήθος διαδοχικών λήψεων
 2. (2) Αριθμός πιθανών λήψεων/Δευτ. μέχρι τις λήψεις με χρονόμετρο αυτο-φωτογράφισης
 3. (3) Οριοθέτηση εστίασης/HDR/Πολλαπλές εκθέσεις/Μείωση θορύβου πολλαπλών λήψεων/Χρονόμετρο λήψης Bulb/Χρονόμετρο μεσοδιαστημάτων/​Dual Pixel RAW
 4. (4) Κατάσταση λήψης
 5. (5) Περιοχή AF
 6. (6) Λειτουργία AF
 7. (7) Ποιότητα εικόνας
 8. (8) Μέγεθος εγγραφής ταινίας
 9. (9) Κατάσταση φωτομέτρησης
 10. (10) Αναλογίες στατικής εικόνας
 11. (11) Ηλεκτρονικό επίπεδο
 12. (12) Σημείο AF (AF 1 σημείου)
 1. (13) Αρ. λήψεων που απομένουν για οριοθέτηση εστίασης, πολλαπλές εκθέσεις ή χρονόμετρο μεσοδιαστημάτων
 2. (14) Διαθέσιμος χρόνος εγγραφής ταινίας
 3. (15) Στάθμη μπαταρίας
 4. (16) Προειδοποίηση κλειδώματος πολλαπλών λειτουργιών
 5. (17) Πλήκτρο Γρήγορου ελέγχου
 6. (18) Λήψη κατά τρεμοπαίγματος
 7. (19) Ισορροπία λευκού/Διόρθωση ισορροπίας λευκού
 8. (20) Στυλ εικόνας
 9. (21) Δημιουργικά φίλτρα
 10. (22) Θέμα για ανίχνευση
 11. (23) Κλείστρο αφής/Δημιουργία φακέλου
 12. (24) Πλήκτρο μεγέθυνσης
 13. (25) Ιστόγραμμα (Φωτεινότητα/RGB)
 1. (26) Αυτόματη οριοθέτηση έκθεσης (AEB)/Οριοθέτηση έκθεσης με φλας
 2. (27) Προβολή βοήθειας
 3. (28) HDR PQ
 4. (29) Ετοιμότητα φλας/Κλείδωμα έκθεσης με φλας/Συγχρονισμός υψηλής ταχύτητας
 5. (30) Ένδειξη σύνδεσης αξεσουάρ
 6. (31) Κατάσταση προώθησης
 7. (32) Ηλεκτρονικό κλείστρο
 8. (33) Κλείδωμα AE
 9. (34) Ταχύτητα κλείστρου
 1. (35) Τιμή διαφράγματος
 2. (36) Λειτουργία Wi-Fi
 3. (37) GPS
 4. (38) Προσομοίωση έκθεσης
 5. (39) Λειτουργία Bluetooth
 6. (40) Ταχύτητα ISO
 7. (41) Προτεραιότητα φωτεινών τόνων
 8. (42) Ισχύς σήματος Wi-Fi
 9. (43) Διόρθωση έκθεσης
 10. (44) Ένδειξη επιπέδου έκθεσης

Σημείωση

 • Μπορείτε να καθορίσετε τις πληροφορίες που εμφανίζονται όταν πατάτε το πλήκτρο INFO ().
 • Το ηλεκτρονικό επίπεδο δεν εμφανίζεται όταν η μηχανή συνδέεται μέσω HDMI σε τηλεόραση.
 • Άλλα εικονίδια ενδέχεται να εμφανιστούν προσωρινά μετά την αλλαγή των ρυθμίσεων.

Οθόνη εγγραφής ταινίας

Κάθε φορά που πατάτε το πλήκτρο INFO, αλλάζουν οι πληροφορίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

 • Στην οθόνη εμφανίζονται κάθε στιγμή μόνο οι ρυθμίσεις που σχετίζονται με την τρέχουσα κατάσταση ή λειτουργία.
 1. (1) Προειδοποίηση κλειδώματος πολλαπλών λειτουργιών
 2. (2) Στάθμη μπαταρίας
 3. (3) Διαθέσιμος χρόνος εγγραφής ταινίας/Χρόνος εγγραφής που πέρασε
 4. (4) Κατάσταση λήψης
 5. (5) Περιοχή AF
 6. (6) Μέγεθος εγγραφής ταινίας
 7. (7) Ψηφιακό ζουμ
 8. (8) Ψηφιακό IS ταινίας
 9. (9) Servo AF ταινίας
 1. (10) Σημείο AF (AF 1 σημείου)
 2. (11) Ιστόγραμμα (Φωτεινότητα/RGB)
 3. (12) Εγγραφή ταινίας σε εξέλιξη
 4. (13) Ισορροπία λευκού/Διόρθωση ισορροπίας λευκού
 5. (14) Στυλ εικόνας
 6. (15) Δημιουργικά φίλτρα
 7. (16) Θέμα για ανίχνευση
 8. (17) GPS
 9. (18) Ηλεκτρονικό επίπεδο
 1. (19) Προβολή βοήθειας
 2. (20) HDR PQ
 3. (21) Ένδειξη στάθμης εγγραφής ήχου (χειροκίνητη)
 4. (22) Χρονόμετρο αυτό-φωτογράφισης ταινιών
 5. (23) Κλείδωμα AE
 6. (24) Ταχύτητα κλείστρου
 7. (25) Έλεγχος υπερθέρμανσης
 8. (26) Τιμή διαφράγματος
 1. (27) Λειτουργία Wi-Fi
 2. (28) Ισχύς σήματος Wi-Fi
 3. (29) Λειτουργία Bluetooth
 4. (30) Πλήκτρο μεγέθυνσης
 5. (31) Ταχύτητα ISO
 6. (32) Προτεραιότητα φωτεινών τόνων
 7. (33) Διόρθωση έκθεσης
 8. (34) Ένδειξη επιπέδου έκθεσης (επίπεδα φωτομέτρησης)

Προσοχή

 • Μπορείτε να καθορίσετε τις πληροφορίες που εμφανίζονται όταν πατάτε το πλήκτρο INFO ().
 • Το ηλεκτρονικό επίπεδο δεν εμφανίζεται όταν η μηχανή συνδέεται μέσω HDMI σε τηλεόραση.
 • Το ηλεκτρονικό επίπεδο, οι γραμμές πλέγματος και το ιστόγραμμα δεν μπορούν να εμφανιστούν κατά την εγγραφή ταινίας (και αν εμφανίζονται τη συγκεκριμένη στιγμή, η εγγραφή ταινίας θα τα διαγράψει από την οθόνη).
 • Όταν ξεκινήσει η εγγραφή ταινίας, ο χρόνος εγγραφής ταινίας που απομένει θα αντικατασταθεί από τον χρόνο που πέρασε.

Σημείωση

 • Άλλα εικονίδια ενδέχεται να εμφανιστούν προσωρινά μετά την αλλαγή των ρυθμίσεων.

Εικονίδια σκηνής

Στην κατάσταση λήψης Έξυπνη αυτόματη σκηνή, η μηχανή ανιχνεύει τον τύπο της σκηνής, και όλες οι ρυθμίσεις διαμορφώνονται αντιστοίχως. Ο τύπος σκηνής που ανιχνεύεται υποδεικνύεται στο επάνω αριστερό μέρος της οθόνης.

Θέμα

Φόντο

Άτομα Θέματα εκτός από ανθρώπους Χρώμα φόντου
Σε κίνηση*1 Σκηνή στη φύση/ύπαιθρο Σε κίνηση*1 Κοντινή λήψη*2
Φωτεινό Πορτραίτο (Φωτεινό) Πορτραίτο με κίνηση (Φωτεινό) Σκηνή στη φύση/ύπαιθρο (Φωτεινό) Εκτός πορτραίτου με κίνηση (Φωτεινό) Κοντινή λήψη εκτός πορτραίτου (Φωτεινό) Γκρι
Με οπίσθιο φωτισμό Πορτραίτο (Φωτεινό/Με οπίσθιο φωτισμό) Πορτραίτο με κίνηση (Φωτεινό/Με οπίσθιο φωτισμό) Σκηνή στη φύση/ύπαιθρο (Φωτεινό/Με οπίσθιο φωτισμό) Εκτός πορτραίτου με κίνηση (Φωτεινό/Με οπίσθιο φωτισμό) Κοντινή λήψη εκτός πορτραίτου (Φωτεινό/Με οπίσθιο φωτισμό)
Με γαλάζιο ουρανό Πορτραίτο (Με γαλάζιο ουρανό) Πορτραίτο με κίνηση (Με γαλάζιο ουρανό) Σκηνή στη φύση/ύπαιθρο (Με γαλάζιο ουρανό) Εκτός πορτραίτου με κίνηση (Με γαλάζιο ουρανό) Κοντινή λήψη εκτός πορτραίτου (Με γαλάζιο ουρανό) Ανοικτό μπλε
Με οπίσθιο φωτισμό Πορτραίτο (Με γαλάζιο ουρανό/οπίσθιο φωτισμό) Πορτραίτο με κίνηση (Με γαλάζιο ουρανό/οπίσθιο φωτισμό) Σκηνή στη φύση/ύπαιθρο (Με γαλάζιο ουρανό/οπίσθιο φωτισμό) Εκτός πορτραίτου με κίνηση (Με γαλάζιο ουρανό/οπίσθιο φωτισμό) Κοντινή λήψη εκτός πορτραίτου (Με γαλάζιο ουρανό/οπίσθιο φωτισμό)
Δύση ηλίου *3 Εκτός πορτραίτου (Δύση ηλίου) *3 Πορτοκαλί
Προβολέας Πορτραίτο (Προβολέας) Εκτός πορτραίτου (Προβολέας) Κοντινή λήψη εκτός πορτραίτου (Προβολέας) Σκούρο μπλε
Σκοτεινή Πορτραίτο (Σκοτεινό) Εκτός πορτραίτου (Σκοτεινό) Κοντινή λήψη εκτός πορτραίτου (Σκοτεινό)
Με τρίποδο*1 Πορτραίτο (Σκοτεινό/Με χρήση τριπόδου)*4*5 *3 Σκηνή στη φύση/ύπαιθρο (Σκοτεινό/Με χρήση τριπόδου) *3
 • 1: Δεν εμφανίζεται κατά την εγγραφή ταινίας.
 • 2: Εμφανίζεται όταν ο συνδεδεμένος φακός παρέχει πληροφορίες απόστασης. Όταν χρησιμοποιείται δακτύλιος επέκτασης ή φακός κοντινής λήψης, το εικονίδιο που εμφανίζεται μπορεί να μην αντιστοιχεί στην πραγματική σκηνή.
 • 3: Εμφανίζονται εικονίδια των σκηνών που έχουν επιλεχθεί από αυτές που μπορούν να ανιχνευτούν.
 • 4: Εμφανίζεται όταν ισχύουν όλες οι ακόλουθες συνθήκες.
  Η σκηνή είναι σκοτεινή, η λήψη γίνεται νύχτα και η μηχανή είναι τοποθετημένη σε τρίποδο.
 • 5: Εμφανίζεται με τους ακόλουθους φακούς.
  • EF300mm f/2.8L IS II USM
  • EF400mm f/2.8L IS II USM
  • EF500mm f/4L IS II USM
  • EF600mm f/4L IS II USM
  • Φακοί Image Stabilizer (Σταθεροποιητής εικόνας) που κυκλοφόρησαν από το 2012 και μετά.
 • Χρησιμοποιούνται πιο αργές ταχύτητες κλείστρου όταν ισχύουν οι συνθήκες στις προτάσεις *4 και *5.

Σημείωση

 • Για ορισμένες σκηνές ή συνθήκες λήψης, το εικονίδιο που εμφανίζεται μπορεί να μην αντιστοιχεί στην πραγματική σκηνή.

Οθόνη προβολής/αναπαραγωγής

Εμφάνιση βασικών πληροφοριών για στατικές εικόνες

 1. (1) Κατάσταση εξόδου HDR
 2. (2) Λειτουργία Bluetooth
 3. (3) Ισχύς σήματος Wi-Fi
 4. (4) Λειτουργία Wi-Fi
 5. (5) Στάθμη μπαταρίας
 6. (6) Αρ. τρέχουσας εικόνας/Σύνολο εικόνων/Αρ. εικόνων που βρέθηκαν
 7. (7) Ταχύτητα κλείστρου
 8. (8) Τιμή διαφράγματος
 9. (9) Τιμή διόρθωσης έκθεσης
 1. (10) Αποστολή ήδη σε υπολογιστή/smartphone
 2. (11) Βαθμολογία
 3. (12) Προστασία εικόνας
 4. (13) Αρ. φακέλου-Αρ. αρχείου
 5. (14) Ποιότητα εικόνας/Επεξεργασμένη εικόνα/Κοπή/Συγκράτηση καρέ
 6. (15) Ταχύτητα ISO
 7. (16) Προτεραιότητα φωτεινών τόνων

Προσοχή

 • Αν η εικόνα έχει τραβηχτεί με άλλη μηχανή, ορισμένες πληροφορίες λήψης μπορεί να μην εμφανίζονται.
 • Η προβολή εικόνων που έχουν ληφθεί με αυτή τη μηχανή ενδέχεται να μην είναι δυνατή σε άλλες μηχανές.

Εμφάνιση λεπτομερών πληροφοριών για στατικές εικόνες

 1. (1) Τιμή διαφράγματος
 2. (2) Στυλ Εικόνας/Ρυθμίσεις
 3. (3) Ταχύτητα κλείστρου
 4. (4) Διόρθωση ισορροπίας λευκού/Οριοθέτηση
 5. (5) Κατάσταση λήψης/Πολλαπλές εκθέσεις/Συγκράτηση καρέ
 6. (6) Ισορροπία λευκού
 7. (7) Auto Lighting Optimizer (Αυτόματη βελτιστοποίηση φωτισμού)
 8. (8) Πρώτη εικόνα σκηνής
 9. (9) Ποιότητα εικόνας/Επεξεργασμένη εικόνα/Κοπή
 1. (10) Τιμή διόρθωσης έκθεσης
 2. (11) Ημερομηνία και ώρα λήψης
 3. (12) Ιστόγραμμα (Φωτεινότητα/RGB)
 4. (13) Γραμμή κύλισης
 5. (14) Ταχύτητα ISO
 6. (15) Προτεραιότητα φωτεινών τόνων
 7. (16) Κατάσταση φωτομέτρησης
 8. (17) Μέγεθος αρχείου
 9. (18) Τιμή διόρθωσης έκθεσης με φλας/Ανάκλαση/Λήψη HDR/Μείωση θορύβου πολλαπλών λήψεων
 • Για εικόνες που καταγράφηκαν με λήψη RAW+JPEG/HEIF, υποδεικνύει τα μεγέθη των αρχείων RAW.
 • Για τις εικόνες που καταγράφηκαν με ρυθμίσεις αναλογιών () και για τις οποίες έχει οριστεί ποιότητα εικόνας RAW ή RAW+JPEG, εμφανίζονται γραμμές που υποδεικνύουν την περιοχή εικόνας.
 • Για εικόνες με πρόσθετες πληροφορίες κοπής, εμφανίζονται γραμμές για να υποδείξουν την περιοχή εικόνας.
 • Κατά τη φωτογράφιση με φλας χωρίς διόρθωση έκθεσης με φλας, εμφανίζεται η ένδειξη [Φωτογράφιση με φλας χωρίς διόρθωση έκθεσης με φλας].
 • Η ένδειξη [Φωτογράφιση με επικοινωνία φλας] υποδεικνύει εικόνες που καταγράφηκαν με επικοινωνία φλας.
 • Η τιμή ρύθμισης δυναμικού εύρους εμφανίζεται για τις εικόνες που καταγράφονται κατά τη λήψη HDR.
 • Η ένδειξη [Πολλαπλές εκθέσεις] υποδεικνύει εικόνες που καταγράφηκαν με λήψη πολλαπλών εκθέσεων.
 • Η ένδειξη [Μείωση θορύβου πολλαπλών λήψεων] υποδεικνύει εικόνες που υποβλήθηκαν σε επεξεργασία με τη μείωση θορύβου πολλαπλών λήψεων.
 • Η ένδειξη [Στατικές εικόνες από δοκιμαστικές λήψεις] υποδεικνύει δοκιμαστικές λήψεις για ταινίες time-lapse.
 • Η ένδειξη [Εικόνες που δημιουργήθηκε και αποθηκεύτηκαν μετά από επεξεργασία] υποδεικνύει εικόνες που δημιουργήθηκαν και αποθηκεύτηκαν με επεξεργασία εικόνας RAW, αλλαγή μεγέθους, κοπή ή συγκράτηση καρέ.
 • Η ένδειξη [Κοπή (εικόνες)] υποδεικνύει εικόνες που κόπηκαν και, στην συνέχεια, αποθηκεύτηκαν.

Εμφάνιση λεπτομερών πληροφοριών για ταινίες

 1. (1) Αναπαραγωγή ταινίας
 2. (2) Κατάσταση εγγραφής ταινίας/Κατάσταση υψηλού ρυθμού καρέ
 3. (3) Μέγεθος εγγραφής ταινίας
 4. (4) Ρυθμός καρέ
 1. (5) Μέθοδος συμπίεσης
 2. (6) Πληροφορίες προσανατολισμού ταινίας
 3. (7) Χρόνος εγγραφής/Χρονοκώδικας
 4. (8) Μορφή εγγραφής ταινίας
 • Για λόγους σαφήνειας, οι επεξηγήσεις παραλείπονται για στοιχεία που περιλαμβάνονται επίσης στη βασική προβολή/λεπτομερή προβολή πληροφοριών για τις στατικές εικόνες, οι οποίες δεν απεικονίζονται εδώ.

Σημείωση

 • Κατά την αναπαραγωγή ταινίας, εμφανίζεται η ένδειξη «*, *» για τις παραμέτρους [Λεπτότητα] και [Κατώφλιο] του στοιχείου [Όξυνση] στην επιλογή [Στυλ Εικόνας].