Αναλογίες στατικής εικόνας

Μπορείτε να αλλάξετε τις αναλογίες της εικόνας.

 1. Επιλέξτε [Λήψη: Αναλογ φωτογραφ].

 2. Ορίστε τις αναλογίες.

  • Επιλέξτε αναλογίες.
  • Για να συνεχίσετε χωρίς να αλλάξει η εμφάνιση της περιοχής λήψης, πατήστε το πλήκτρο Γρήγορος έλεγχος/ρύθμιση.
 • Εικόνες JPEG

  Οι εικόνες θα καταγράφονται με τις καθορισμένες αναλογίες.

 • Εικόνες RAW

  Οι εικόνες θα καταγράφονται πάντα με αναλογίες [3:2]. Οι επιλεγμένες πληροφορίες σχετικά με τις αναλογίες προστίθενται στο αρχείο εικόνας RAW, το οποίο επιτρέπει στο λογισμικό Digital Photo Professional (λογισμικό EOS) να δημιουργήσει μια εικόνα με τις ίδιες αναλογίες που έχουν καθοριστεί τη στιγμή της λήψης όταν επεξεργάζεστε εικόνες RAW με αυτό το λογισμικό.

 1. Επιλέξτε τον τρόπο εμφάνισης της περιοχής λήψης.

  • Στην οθόνη του βήματος 2 πατήστε το πλήκτρο INFO.
  • Επιλέξτε τον τύπο προβολής και πατήστε το πλήκτρο Γρήγορος έλεγχος/ρύθμιση.

Σημείωση

 • Οι εικόνες RAW που έχουν ληφθεί με αναλογίες [4:3], [16:9], ή [1:1] εμφανίζονται κατά την προβολή/αναπαραγωγή με γραμμές που υποδεικνύουν την περιοχή λήψης, αλλά αυτές οι γραμμές δεν καταγράφονται στην εικόνα. Λάβετε υπόψη ότι μόνο η περιοχή εικόνας της λήψης εμφανίζεται στις παρουσιάσεις ().