Διακόπτης κατάστασης εστίασης (AF/MF)

Όταν είναι συνδεδεμένος ένας φακός RF χωρίς διακόπτη κατάστασης εστίασης, μπορείτε να διαμορφώσετε τη λειτουργία του διακόπτη κατάστασης εστίασης της μηχανής.

 1. Επιλέξτε τον διακόπτη [Διαμόρφωση: Διακόπτης (AF/MF)].

 2. Κάντε μια επιλογή.

  • Ενεργοποίηση

   Ενεργοποιεί τον διακόπτη κατάστασης εστίασης της μηχανής.

  • Απενεργοποίηση

   Απενεργοποιεί τον διακόπτη κατάστασης εστίασης της μηχανής. Σε αυτήν την περίπτωση, ρυθμίστε τα στοιχεία [AF] ή [MF] στην περιοχή [Αυτόματη εστίαση: Κατάστ. εστίασης] (). Αυτό μπορεί να βοηθήσει στην αποτροπή της τυχαίας αλλαγής των ρυθμίσεων.