Καρτέλες μενού: Δυνατότητες ασύρματης σύνδεσης

Προσοχή

  • Η ασύρματη επικοινωνία δεν είναι διαθέσιμη όταν η μηχανή έχει συνδεθεί μέσω ενός καλωδίου επικοινωνίας σε έναν υπολογιστή ή άλλη συσκευή.
  • Δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν άλλες συσκευές, όπως υπολογιστές, με τη μηχανή συνδέοντάς τες με καλώδιο επικοινωνίας ενώ η μηχανή είναι συνδεδεμένη σε συσκευές μέσω Wi-Fi.
  • Δεν είναι δυνατή η σύνδεση της μηχανής μέσω Wi-Fi, αν δεν έχει τοποθετηθεί κάρτα σε αυτήν (εκτός των [Υπολογιστής], [Ρύθμιση FTP] ή [Συννεφιά]).
  • Η σύνδεση Wi-Fi θα τερματιστεί, εάν ρυθμίσετε τη λειτουργία της μηχανής στη θέση Απενεργοποίηση, ή ανοίξετε το κάλυμμα υποδοχής κάρτας ή το κάλυμμα διαμερίσματος μπαταρίας (ωστόσο, οι συνδέσεις μεταφοράς FTP θα συνεχιστούν ακόμα και αν η λειτουργία έχει οριστεί σε Απενεργοποίηση).
  • Εάν υπάρχει σύνδεση Wi-Fi, δεν λειτουργεί το αυτόματο σβήσιμο της μηχανής.