Σχετικά με αυτόν τον οδηγό

Εικονίδια που χρησιμοποιούνται στον οδηγό

Κύριος επιλογέας Συμβολίζει τον κύριο επιλογέα.
Επιλογέας γρήγορου ελέγχου 1 Συμβολίζει τον επιλογέα γρήγορου ελέγχου 1.
Επιλογέας γρήγορου ελέγχου 2 Συμβολίζει τον επιλογέα γρήγορου ελέγχου 2.
Επιλογέας Πολλαπλών χρήσεων Συμβολίζει τον επιλογέα πολλαπλών χρήσεων.
Δακτύλιος ελέγχου Συμβολίζει τον δακτύλιο ελέγχου φακού.
SET Συμβολίζει το πλήκτρο ρύθμισης.
Τηλεχειριστήριο* Συμβολίζει τη διάρκεια (σε * δευτερόλεπτα) της λειτουργίας του πλήκτρου που πατήσατε, όπως χρονομετρήθηκε μετά την απελευθέρωση του πλήκτρου.
  • Εκτός από τα παραπάνω, τα εικονίδια και τα σύμβολα που χρησιμοποιούνται στα πλήκτρα της μηχανής και εμφανίζονται στην οθόνη χρησιμοποιούνται επίσης σε αυτόν τον οδηγό όταν περιγράφονται οι σχετικές λειτουργίες.
Το σύμβολο στα δεξιά των τίτλων υποδεικνύει λειτουργίες που είναι διαθέσιμες μόνο στην κατάσταση AE με ευέλικτη προτεραιότητα, Πρόγραμμα AE, AE με προτεραιότητα κλείστρου, AE με προτεραιότητα διαφράγματος, Χειροκίνητη έκθεση ή Bulb.
Σύνδεσμος Σύνδεσμοι προς σελίδες με σχετικά θέματα.
Προσοχή

Προειδοποίηση για την πρόληψη προβλημάτων κατά τη λήψη.

Συμπληρωματικές πληροφορίες

Συμπληρωματικές πληροφορίες.

Συμβουλές Υπόδειξη ή συμβουλή για καλύτερη λήψη.
Αντιμετώπιση προβλημάτων Συμβουλές αντιμετώπισης προβλημάτων.

Βασικές υποθέσεις για τις οδηγίες χειρισμού και δείγματα φωτογραφιών

  • Πριν ακολουθήσετε τυχόν οδηγίες, βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης λειτουργίας έχει ρυθμιστεί σε Ενεργοποίηση και ότι το κλείδωμα πολλαπλών λειτουργιών είναι απενεργοποιημένο (, ).
  • Θεωρείται ότι χρησιμοποιούνται οι προεπιλεγμένες τιμές για όλες τις ρυθμίσεις των μενού και τις εξειδικευμένες ρυθμίσεις.
  • Τα στιγμιότυπα οθόνης σε αυτόν τον οδηγό δείχνουν τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις μενού για περιοχές NTSC (Βόρεια Αμερική, Ιαπωνία, Νότια Κορέα, Μεξικό κ.λπ.) ως παράδειγμα. Οι προεπιλεγμένες ρυθμίσεις μενού για Ευρώπη, Ρωσία, Κίνα, Αυστραλία κλπ. θα είναι για PAL.
  • Οι εικόνες αυτού του οδηγού δείχνουν τη μηχανή με προσαρτημένο τον φακό RF24-105mm F4 L IS USM ως παράδειγμα.
  • Τα παραδείγματα φωτογραφιών που εμφανίζονται στη μηχανή και χρησιμοποιούνται στον παρόντα οδηγό παρέχονται μόνο για απεικόνιση.
  • Σε αναφορές για τη χρήση φακών EF ή EF-S, θεωρείται ότι χρησιμοποιείται προσαρμογέας στερέωσης.