Print uden en stikkontakt

Hvis du printer uden at have adgang til en stikkontakt, skal du bruge batteripakken NB-CP2LI (sælges særskilt). En fuldt opladet batteripakke har nok strøm til at printe op til ca. 100 ark papir i L-størrelse.*

Ifølge test udført af Canon. Kan variere afhængigt af printforholdene.

Tilslutning af batteripakke

 1. Tag batteripakkens monteringsdæksel af.

 2. Indsæt batteripakken.

  • Skyd enden med stikket i pilens retning (①), og indsæt den anden ende (②), indtil den klikker på plads.

Forholdsregler

 • For at undgå uventede ulykker eller funktionsfejl, hvis SELPHY bæres, mens der er monteret et batteri, skal du tage batteriet ud, før du bærer SELPHY.

Bemærk

 • Batteripakke NB-CP2LH (sælges separat) understøttes også. En fuldt opladet batteripakke har nok strøm til at printe op til ca. 70 ark papir i L-størrelse.*

  Ifølge test udført af Canon. Kan variere afhængigt af printforholdene.

Opladning af batteripakke før brug

 • Med batteriet monteret og den kompakte strømadapter tilsluttet begynder SELPHY at oplade, når den slukkes, og [Opladning i gang] blinker på skærmen.
 • Det tager ca. 4 timer at oplade NB-CP2LI helt (ved normal temperatur), og derefter vises [Opladning i gang] ikke længere.
 • SELPHY kan også tændes () og bruges, selvom [Opladning i gang] blinker. Opladningen stopper imidlertid. Når SELPHY er slukket, begynder [Opladning i gang] at blinke igen, og opladningen fortsætter.

Forholdsregler

 • Hold SELPHY vandret under opladningen. Opladningen kan tage længere tid, hvis SELPHY står oprejst under opladning.

Bemærk

 • Se batteriets brugervejledning for at læse om forholdsregler for batteriet.
 • Når [Opladning 2] vises før opladning, skal du sørge for, at SELPHY placeres i et miljø inden for driftstemperaturintervallet () og har tilpasset sig omgivelsestemperaturen.
 • Reaktion, når [Ingen opladning] vises

  • Frakobl SELPHY, tag batteriet ud, vent et stykke tid, og oplad den derefter i vandret position.
  • Hvis [Ingen opladning] vises, mens SELPHY står vandret, kan batteriet have nået til afslutningen af sin brugslevetid. Køb en ny batteripakke.
 • Visningen [Opladning i gang] kan ryddes ved at holde en anden knap end ON/OFF-knap nede i mindst 3 sekunder. [Opladning i gang] vises i ca. 10 sekunder, hvis du trykker på en anden knap end ON/OFF-knap, mens skærmen er slukket, og batteriet oplades.