Tænding af printeren

 1. Sæt adapterledningen i SELPHY.

 2. Tilslut og isæt netledningen.

 3. Tænd SELPHY.

  • Hold knappen ON/OFF-knap nede, indtil "Canon" vises, og slip derefter ON/OFF-knap.
 4. Vælg et sprog.

  • Skærmen til valg af sprog vises, første gang du tænder for strømmen.
  • Tryk på Knappen OpKnappen NedKnappen VenstreKnappen Højre for at vælge et sprog.
  • Du bliver nu bedt om at angive, om du vil installere SELPHY Photo Layout.
  • Hvis du vil anvende SELPHY Photo Layout, skal du trykke på OK og gå til Brug af SELPHY Photo Layout.
  • Hvis du foretrækker ikke at anvende SELPHY Photo Layout, skal du trykke på Knappen Tilbage. Gennemse oplysningerne på næste skærm, og tryk derefter på OK for at få vist startskærmen.

Bemærk

 • Vi anbefaler, at man bruger den dedikerede mobilapp SELPHY Photo Layout, når man vil printe fra en smartphone.
 • SELPHY slukkes ved at holde ON/OFF-knap nede igen, indtil skærmbilledet skifter.