Andre Wi-Fi-indstillinger

Ud over indstilling af print via Wi-Fi fra [Wi-Fi settings/Wi-Fi-indstillinger] på startskærmen kan du også kontrollere oplysninger om indstillinger og nulstille Wi-Fi-indstillingerne.

 1. Vælg [Wi-Fi settings/Wi-Fi-indstillinger], og tryk på OK.

 2. Vælg et element, der skal ændres, og tryk på OK.

Wi-Fi

Hvis du vil deaktivere Wi-Fi-forbindelser, skal du vælge [Disable/Deaktivér].

Bekræft indstillinger

Gør det muligt at kontrollere printerens navn, IP-adresse og andre oplysninger.

Andre indstillinger

 • [Set Printer Name/Indstil printernavn] gør det muligt at omdøbe printeren. Tryk på Menu-knap for at få adgang til inputskærmen, og indtast derefter et nyt printernavn ().
 • Vælg [IPv4/IPv6 Settings/IPv4/IPv6 Indstillinger] ► [IPv4] for at angive IP-adressen og undernetmasken for IPv4 manuelt.
 • Vælg [IPv4/IPv6 Settings/IPv4/IPv6 Indstillinger] ► [IPv6] for at aktivere eller deaktivere IPv6-adressen.
 • Angiv sikkerhedstypen i [Security settings/Sikkerhedsindstillinger].

Forholdsregler

 • [IPv6] er ikke tilgængelig med [Direct Connection/Direkte forbindelse].
 • [Security settings/Sikkerhedsindstillinger] kan konfigureres, når [Direct Connection/Direkte forbindelse] anvendes, eller når SELPHY er forbundet med SELPHY Photo Layout.
 • Forbindelsen er måske ikke mulig, når [Security settings/Sikkerhedsindstillinger] er indstillet til [WPA3], afhængigt af smartphonens operativsystem, softwareversionen eller andre faktorer. I så fald skal du indstille den til [WPA2].

Nulstil indstillinger

Giver dig mulighed for at nulstille Wi-Fi-indstillinger såsom printernavn, routeroplysninger og adgangskode.

Angivelse af oplysninger

Når du indtaster printernavnet, adgangskoden eller andre oplysninger, skal du trykke på Menu-knap for at åbne inputskærmen.

 • Angivelse af oplysninger

  • Tryk på Knappen OpKnappen NedKnappen VenstreKnappen Højre for at vælge et bogstav, et tal eller et symbol, og tryk derefter på OK. Vælg [Space/Mellemrum] for at indtaste et mellemrum, og tryk derefter på OK.
 • Sletning af oplysninger

  • Tryk på Knappen OpKnappen NedKnappen VenstreKnappen Højre for at vælge [Slet], og tryk derefter på OK.
 • Skift af inputtilstand

  • Hvis du vil skifte fra store til små bogstaver og derefter til symboler, skal du trykke på Menu-knap gentagne gange.
 • Gå tilbage til det forrige skærmbillede

  • Hvis du vil bekræfte dit input og gå tilbage til forrige skærmbillede, skal du trykke på Knappen OpKnappen NedKnappen VenstreKnappen Højre for at vælge [Finish/Udfør] og derefter trykke på OK.
  • Hvis du vil annullere input og gå tilbage til forrige skærmbillede, skal du trykke på Knappen Tilbage.