Fanemenuer: Kommunikationsfunktioner

Forholdsregler

  • Nogle menupunkter kan ikke konfigureres, når kameraet er forbundet til en computer eller andre enheder via et interfacekabel.
  • Wi-Fi-forbindelsen bliver afbrudt hvis du indstiller kameraets afbryder til Sluk eller åbner dækslet til kort/batterirum.
  • Når du har oprettet en Wi-Fi-forbindelse, fungerer kameraets autosluk ikke.