Indstillinger for Wi-Fi

 1. Vælg [Kommunikationsfunktioner: Indstil. for Wi-Fi].

 2. Vælg en indstilling.

  • Wi-Fi

   Hvis brug af elektroniske enheder og trådløse enheder er forbudt, f.eks. på fly eller på hospitaler, skal du indstille indstillingen til [Deaktivér].

  • MAC-adresse

   Du kan kontrollere kameraets MAC-adresse.

Kontrol af MAC-adressen

Du kan kontrollere kameraets MAC-adresse.

 1. Vælg [Kommunikationsfunktioner: Indstil. for Wi-Fi].

 2. Vælg [MAC-adresse].

 3. Kontrollér MAC-adressen.