Dual Pixel RAW-behandling

Når du bruger kameraet til RAW-billedbehandling () med billeder, der er optaget med Dual Pixel RAW aktiveret (), kan dual pixel-data og detaljerede ansigtsoplysninger bruges i billedkorrektion.

Genbelysning af portræt

Skrå eller utilstrækkelig belysning på menneskeligt motiver kan korrigeres ved at anvende en kunstig lyskilde.

Modsat funktionen Auto Lighting Optimizer (Auto belysningsoptimering), der automatisk justerer belysningen i ansigtsområdet, bruges genbelysning af portræt til justering af belysningen. Du kan anvende korrektion på ansigtet samt på kroppen og andre områder.

 1. Vælg [Afspilning: DPRAW-behandling].

 2. Vælg [Lysjustering f. portræt].

  • Drej vælgeren Quick Control-vælger 1 for at vælge et billede, der skal justeres, og tryk derefter på knappen SET.
 3. Juster billedet.

  • Vælg [Genbelysning af portræt], og tryk derefter på knappen SET.
  • Justér billedet, og tryk derefter på knappen SET.

   (1) Brug Multikontrol til at placere lyskilden.

   (2) repræsenterer positionen af det valgte ansigt. Ved at justere (1) i forhold til (2) kan du justere retningen af belysningen. Overlappende positioner af (1) og (2) placerer lyskilden direkte foran ansigtet.

   Du kan også trække for at justere retningen af belysningen.

   (3) Hvis du vil indstille lysintensiteten (Lavlav/Standardstandard/Højhøj), skal du trykke på knappen Q (Quick Control).

   (4) Hvis du vil indstille lysdækningen (Spot spot/Mellem medium/ Bred bred), skal du trykke på knappen Forstør eller reducér.

   (5) Når det gælder billeder, hvor der er flere personer på, kan du trykke på knappen RATE og dreje vælgeren Quick Control-vælger 1 for at vælge et ansigt, der skal justeres, før du angiver behandlingsbetingelserne. Du kan også trykke på skærmen for at vælge et ansigt.

   Sammenligningsskærm

   • Du kan skifte mellem skærmene [Efter ændring] og [Billedindstillinger] ved at trykke på knappen [INFO] og derefter dreje vælgeren Quick Control-vælger 1.
   • Punkter, som er orange på skærmen [Efter ændring], er blevet ændret efter optagelsestidspunktet.

  Forholdsregler

  • Det er muligt at vælge op til 10 personer.
  • Det er ikke muligt at vælge ansigter, medmindre de er store nok og ikke tæt på kanten af skærmen, og kameraet skal kunne registrere detaljerede ansigtsoplysninger.
 4. Gem.

  • Vælg [Gem og afslut] (Gem), læs meddelelsen, og vælg [OK].

Baggrundsklarhed

Hvis du vil justere slørede baggrund i billeder af personer og landskaber, kan du indstille niveauet af klarhed i intervallet fra 0-4.

 1. Vælg [Afspilning: DPRAW-behandling].

 2. Vælg [Baggrundsklarhed].

  • Drej vælgeren Quick Control-vælger 1 for at vælge et billede, der skal justeres, og tryk derefter på knappen SET.
 3. Juster billedet.

  • Vælg [Klarhed af portrætbaggrund], og tryk derefter på knappen SET.
  • Når [Klarhed af portrætbaggrund] er valgt, kan du vælge niveauet ved at dreje vælgeren Kommandovælger eller vælgeren Quick Control-vælger 1 uden at trykke på knappen SET.
  • Drej vælgeren Kommandovælger eller Quick Control-vælger 1 vælgeren for at vælge niveauet, og tryk derefter på knappen SET.

  Sammenligningsskærm

  • Du kan skifte mellem skærmene [Efter ændring] og [Billedindstillinger] ved at trykke på knappen [INFO] og derefter dreje vælgeren Quick Control-vælger 1.
  • Punkter, som er orange på skærmen [Efter ændring], er blevet ændret efter optagelsestidspunktet.
 4. Gem.

  • Vælg [Gem og afslut] (Gem), læs meddelelsen, og vælg [OK].

Bemærk

 • Når det gælder andre indstillinger end [Lysjustering f. portræt] og [Baggrundsklarhed], kan du angive behandling baseret på indstillingspunkterne for [Afspilning: RAW-behandling (RAW/DPRAW)] ().

Forholdsregler

 • Genbelysning af portræt og baggrundsklarhed

 • HEIF-billeder kan ikke behandles på denne måde.
 • Forstørret visning er ikke tilgængelig under justering.
 • Billeder, hvor kameraet ikke kunne registrere detaljerede ansigtsoplysninger, kan ikke vælges. Under optagelse skal du forsøge at sikre, at ansigterne er store nok og tæt på kanten af skærmen.
 • Genbelysning af portræt og baggrundsklarhed kan ikke bruges samtidigt.
 • Genbelysning af portræt

 • Billeder vises vandret, også selvom de er taget i lodret retning.
 • Resultater af behandling kan være anderledes end eksempelvisningen. Kontrollér billeder efter behandling.
 • Hvis andre områder end det valgte motiv justeres, kan dette reduceres ved at indskrænke justeringsområdet.
 • Du kan anvende justering på andre motiver tæt på det valgte motiv. Dette kan reduceres ved at indskrænke lyskildens dækning.
 • Baggrundsklarhed

 • Baggrundsklarhed er mindre effektiv, når det drejer sig om billeder med tilstrækkelig baggrundsslør. Hvis du vil styre mængden af baggrundsslør, skal du se under Av: Blændeprioritet AE.
 • Der kan forekomme kanter på motiver, der omfatter tilstødende lyse og mørke områder. Dette kan undgås ved at reducere justeringsniveauet.
 • Du kan muligvis også justere andre områder end baggrunden.