Manuel fokus

Hvis fokusering ikke er muligt med autofokus, kan du forstørre billedet og fokusere manuelt.

 1. Indstil fokusmetoden til MF.

  • For RF-objektiver uden fokusmetodevælger

   Indstil [Autofokus: Fokusmetode] til [MF].

  • For RF-objektiver med fokusmetodevælger

   Indstil fokusmetodevælgeren på objektivet til MF.

 2. Forstør billedet.

  • Hvert tryk på knappen Forstør eller reducér ændrer forstørrelsesforholdet på følgende måde.
 3. Flyt det forstørrede område.

  • Brug Multikontrol til at flytte det forstørrede område til en position, hvor der kan fokuseres.
  • Hvis du vil centrere det forstørrede område, skal du trykke Multikontrol straight in.
 4. Indstil fokus manuelt.

  • Mens du ser på det forstørrede billede, skal du dreje på objektivfokusringen for at fokusere.
  • Når du har opnået fokus, skal du trykke på knappen Forstør eller reducér for at vende tilbage til normal visning.

Bemærk

 • Eksponeringen låses i forstørret visning.
 • Selvom du fokuserer manuelt, kan du bruge touch udløser til at optage.

Indstilling af MF-peaking (konturfremhævning)

Kanterne af motiver, der er i fokus, vises i farver for at gøre det nemmere at fokusere. Du kan indstille konturfarven og justere følsomheden (niveauet) af kantregistrering.

 1. Vælg [Autofokus: Indstilling af MF-peaking].

 2. Vælg [Peaking].

 3. Vælg [Til].

 4. Indstil [Niveau] og [Farve].

  • Indstil efter behov.

Forholdsregler

 • I en forstørret visning vises peaking-visning ikke.
 • Under HDMI-output vises peaking-visning ikke på udstyr, der er tilsluttet via HDMI. Bemærk, at peaking-visning vises på kameraskærmen, når [Optagelse: HDMI-visning] er indstillet til [+].
 • MF-peaking kan være svær at skelne ved høj ISO-hastigheder, når ISO-udvidelse er indstillet. Sænk om nødvendigt ISO-hastigheden, eller indstil [Peaking] til [Fra].

Bemærk

 • Peaking-visning, der er angivet på skærmen, optages ikke på billeder.
 • MF-visning kan være svær at skelne, når Canon Log er indstillet. Indstil om nødvendigt [Visningsassist.] til [Til].

Fokusstyr

Indstilling af [Autofokus: Fokusguide] til [Til] giver en guideramme, der viser, hvilken retning fokuseringen skal justeres i, og i hvilket omfang der er behov for justering.

 1. Vælg [Autofokus: Fokusguide].

 2. Vælg [Til].

  • Guiderammen vises tæt på ansigtet på den person, som registreres som hovedmotivet.
  • Hvis du vil have viste guiderammen tæt på øjnene på den person, der er registreret som hovedmotivet, skal du indstille [Autofokus: Motiv til regist.] til [Auto] eller [Personer] og [Autofokus: Eye Detection] til en anden indstilling end [Deaktivér].
  • Når du har trykket på knappen AF-punktvalg, kan du bruge Multikontrol til at flytte guiderammen i den retning.
  • Hvis du vil indstille guiderammen, efter at du har flytte den med Multikontrol, skal du trykke på knappen SET.
  • Du kan også flytte og indstille guiderammen ved at trykke på skærmen.
  • Hvis du vil centrere guiderammen, skal du trykke på [Indstil AF-punkt til at centrere] eller trykke Multikontrol lige ind.

Guiderammen angiver den aktuelle position, der er i fokus, og justeringsmængden på følgende måde.

Kræver mere justering mod uendelighed

Kræver mindre justering mod uendelighed

I fokus

Kræver mindre justering mod tæt på

Kræver mere justering mod tæt på

Justeringsoplysninger er ikke registreret

Forholdsregler

 • Under svære optagelsesforhold for AF () kan guiderammen ikke vises korrekt.
 • Højere blændeværdier vil mest sandsynligt forhindre korrekt visning af guideramme.
 • Ingen AF-punkter vises, når guiderammen vises.
 • Fokusstyr vises ikke i disse situationer.
  • Når fokusmetode er indstillet til AF på kameraet eller objektivet
  • Når visning er forstørret
  • Når digital zoom er indstillet
 • Guiderammen vises ikke korrekt under skift eller vipning af TS-E-objektiver.

Bemærk

 • Kameraets tæller for autosluk tæller ikke den tid, der går med at justere fokusset med et objektivs elektroniske fokuseringsring.