Valg af AF-område

AF-område

: Spot AF

Kameraet fokuserer på et smallere område end 1-punkts AF.

: 1-punkts AF

Kameraet fokuserer ved hjælp af et enkelt AF-punkt [1-punkts AF].

: Udvid AF-område:

Fokusering via et AF-punkt [1-punkts AF] og AF-området er her angivet i blåt. Er effektiv til motiver i bevægelse, der er svære at spore 1-punkts AF.

Det er nemmere at fokusere på dit foretrukne motiv end med Fleksibelt Zone AF.

Når der bruges Servo AF, skal du først fokusere ved hjælp af et AF-punkt [1-punkts AF].

: Udvid AF-område: Omkring

Fokuserer ved hjælp af et AF-punkt [1-punkts AF] og de omgivende AF-områder, der er beskrevet her i blåt, hvilket gør det nemmere at fokusere på motiver i bevægelse end med Udvid AF-område: .

Når der bruges Servo AF, skal du først fokusere ved hjælp af et AF-punkt [1-punkts AF].

: Flexible Zone AF 1

Som standard er AF-funktion indstillet til kvadratisk.

: Flexible Zone AF 2

Som standard er AF-funktion indstillet til lodret kvadratisk.

: Flexible Zone AF 3

Som standard er AF-funktion indstillet til vandret kvadratisk.

Med Flexible Zone AF 1-3 kan du frit indstille formatet på Zone AF-rammen ().

Bruger AF med automatisk valg i zone AF-ramme for at dække et større område end AF-område hvilket gør det nemmere at fokusere end med 1-punkts AF/Udvid AF-område og er også effektivt til motiver i bevægelse.

Fokuseringsområder bestemmes ikke blot ud fra det nærmeste motiv, men også ud fra en række andre forhold, som f.eks. ansigter (på mennesker eller dyr), køretøjer, motivers bevægelse eller afstand til motivet.

Når udløserknappen trykkes halv ned, vises [1-punkts AF] over de AF-punkter, som er i fokus.

: Hele området AF

Bruger AF med automatisk valg i en hel ramme til AF-område for at dække et større område end Zone AF, hvilket gør det nemmere at fokusere end med 1-punkts AF/Udvid AF-område/Fleksibelt Zone AF og er også effektivt til motiver i bevægelse.

Fokuseringsområder bestemmes ikke blot ud fra det nærmeste motiv, men også ud fra en række andre forhold, som f.eks. ansigter (på mennesker eller dyr), køretøjer, motivers bevægelse eller afstand til motivet.

Når udløserknappen trykkes halv ned, vises [1-punkts AF] over de AF-punkter, som er i fokus.

Valg af AF-område

Du kan vælge det AF-område, der passer til optagelsesforhold eller motivet.

Hvis du foretrækker at fokusere manuelt, kan du se under Manuel fokus.

 1. Vælg [Autofokus: AF-område].

 2. Valg af AF-område.

  • Skærmen herover vises, når [Autofokus: Retningsorienteret AF-punkt] () er indstillet til [Separate AF-pkt:Område+pk]. Indstil AF-områder, når du har valgt vandrette og lodrette retninger.

Bemærk

 • Hvis du vil indstille AF-området, kan du også trykke på knappen AF-punktvalg og derefter på knappen Multifunktion.

Hele området registrerer Servo AF

Du kan indstille til, hvorvidt der skal skiftes til at motivsporing i hele området i forbindelse med Servo AF (samtidig med at udløserknappen er trykket halvt ned med [Autofokus: AF-funktion] indstillet til [Servo AF]).

 1. Vælg [Autofokus: Hele omr.spor.-Servo AF].

 2. Vælg en indstilling.

  • Til

   AF-området skifter til AF af hele området for at registrere motiver i hele sceneområdet, samtidig med at udløserknappen er trykket halvt.

  • Fra

   Motiver registreres kun inden for AF-punkter, når udløserknappen er trykket helt eller halvt ned.

Motiv, som skal registreres

Du kan angive betingelser for automatisk valg af et hovedmotiv, du vil spore.

Når du vælger en anden indstilling end, viser [Ingen] en sporingsramme [Sporingsramme] for det hovedmotiv, der registreres. Sporingsrammen flytter sig for at registrere motiver, der bevæger sig.

Du kan optage, så motivets øjne er i fokus ved at indstille [Autofokus: Eye Detection] til en anden indstilling end [Deaktivér] ().

 • Auto

  Automatisk valg af hovedmotiv registrerer personer, dyr eller køretøjer i scenen.

 • Personer

  Prioriterer ansigterne eller hovederne på personer som de hovedmotiver, der skal spores.

  Når en persons ansigt eller hoved ikke kan registreres, forsøger kameraet at registrere og spore personens torso. I tilfælde af at torso registreres, kan kameraet spore hele eller dele af dennes krop.

 • Dyr

  Registrerer dyr (hunde, katte eller heste) og personer og prioriterer registreringsresultater med dyr for at fastslå hvilke hovedmotiver, der skal registreres.

  Når det gælder dyr, forsøger kameraet at registrere ansigter eller kroppe, og en sporingsramme vises over de ansigter, der registreres.

  Når et dyrs ansigt eller hele kroppen ikke kan registreres, kan kameraet spore en del af kroppen.

 • Køretøjer

  Registrerer køretøjer (sportsvogne og motorcykler, luftfartøjer og tog) og personer og prioriterer registreringsresultater med kørekøjer for at fastslå hvilke hovedmotiver, der skal registreres.

  Når det gælder køretøjer, forsøger kameraet at registrere vigtige detaljer eller hele køretøjet (eller for tog, forenden), og en sporingsramme vises over de detaljer, der registreres.

  I tilfælde af at de vigtige detaljer eller hele køretøjet ikke kan registreres, kan kameraet spore hele eller dele af køretøjet.

  Tryk på knappen INFO for at aktivere eller deaktivere Spot-registrering af vigtige detaljer på køretøjer.

 • Ingen

  Kameraet finde automatisk hovedmotivet ud fra, hvordan du komponerer optagelser, uden at registrere motiver.

  Sporingsrammer vises ikke.

Forholdsregler

 • Følgende motivtyper kan ikke registreres.

  • Ekstremt små eller store
  • For lyse eller mørke
  • Delvist skjulte
  • Svære at adskille fra baggrunden
  • Skjult på grund af regn, sne eller støvskyer
 • Personers positur eller farve eller facon på det, de har på, kan forhindre registrering. Sporingsrammer kan også vises for andre motiver end personer.
 • Kameraet kan muligvis ikke registrere hunde, katte, fugle eller heste afhængigt af race, farve, facon eller positur. Sporingsrammer kan også vises for motiver, der ligner dyr eller ikke er dyr.
 • Kameraet kan muligvis ikke registrere køretøjer, luftfartøjer eller tog med to eller fire hjul, afhængigt at type, farve, facon eller retning. Sporingsrammer kan også vises for motiver, der ligner køretøjer eller ikke er køretøjer.

Bemærk

 • Når du trykke udløserknappen halvt ned for at vælge motiv, kan du vælge følgende motiver. I scener uden relevante motiver sporer kameraet andre motiver uanset indstillingerne for [Motiv til regist.].

  • Auto

   Personer, dyr, køretøjer

  • Personer

   Personer, dyr, køretøjer

   (Dyr og køretøjer registreres kun, mens sporingen er i gang).

  • Dyr

   Dyr, personer

  • Køretøjer

   Køretøjer, personer

 • I [Autofokus: Begræns motiv at registrere] kan du begrænse de tilgængelige indstillingsmuligheder til dine foretrukne indstillinger.
 • Hvis det virker som om, det er svært for kameraet at registrere dit foretrukne motiv, når du optager personer, dyr eller køretøjer med [Auto], er det muligvis nemmere, hvis du ændrer indstillingerne for det specifikke motiv.
 • Når du vil begrænse AF til et angivet AF-område, skal du indstille [Autofokus: Hele omr.spor.-Servo AF] til [Fra] og [Autofokus: Motiv til regist.] til [Ingen].

Manuelt valg af hvilket motiv, der skal fokuseres på

 1. Kontroller sporingsrammen.

  • Ret kameraet mod motivet. Et AF-punkt (eller Zone AF-ramme) vises på skærmen, hvis du har indstillet [Autofokus: AF-område] en anden indstilling end [Hele område-AF]. I så fald skal du rette AF-punktet mod motivet.
  • En sporingsramme [Sporingsramme] vises over alle de motiver, der registreres.
  • Sporingsrammer [Sporingsramme], som ikke er i AF-punkter, vises den i gråt, undtagen i visse tilfælde.
  • Når det registrerede motiv er tæt på et i AF-punkt, selv hvis det ikke er i AF-punktet, bliver sporingsrammen hvid (skelner mellem, om det er en aktiv ramme) og gør det muligt at vælge motivet som hovedmotiv.
  • Grå visning af sporingsrammer [Sporingsramme] anvendes ikke ved filmoptagelse.
 2. Fokus og film-/billedoptagelse.

  • En sporingsramme vises (grøn for One-Shot AF eller blå for Servo AF), når du trykker udløserknappen halvt ned og kameraet bipper (kun for One-Shot AF).

   En orange sporingsramme angiver, at kameraet ikke kunne fokusere på motiver.

Bemærk

 • Når du vælger et motiv ved at trykke med [Autofokus: AF-område] indstillet til [Hele område-AF] ændres sporingsrammen til [Sporing af motiv] og låser sig fast på det motiv for at spore på hele skærmen.
 • Hvis du vil slippe den låste sporing, skal du trykke på [Frigivelse af motivsporing].
 • Hvis udløserknappen trykkes halvt ned, når AF-punktet ikke overlapper sporingsrammen [Sporingsramme], fokuseres ved brug af AF-punktet.
 • Når det gælder menneskelige motiver, dækker det aktive [Sporingsramme] måske kun en del af ansigtet, ikke hele ansigtet.
 • Størrelsen på sporingsrammen afhænger af motivet.
 • Selv om du manuelt har valgt et AF-område, kan du skifte til det AF-område for [Hele område-AF] og starte AF med motivregistrering ved at trykke på den knap, der er tildelt til [AF på registreret motiv] in [Brugerdefinerede funktioner: Brugertilpas knapper].

Forholdsregler

 • Hvis du trykker på skærmen, fokuseres der med [One-Shot AF] uanset indstillingen af AF-funktionen.
 • Hvis motivets ansigt er væsentligt ude af fokus, vil ansigtsgenkendelse ikke være muligt. Juster fokusset manuelt (), så ansigtet kan registreres. Udfør derefter AF.
 • AF kan ikke registrere motiver eller personers ansigter ved skærmens kanter. Komponér billedet igen for at centrere motivet eller få motivet tættere på centrum.

Øjedetektion

Du kan optage med personers eller dyrs øjne i fokus.

 1. Vælg [Autofokus: Eye Detection].

 2. Vælg en indstilling.

  • Deaktivér

   Øjendetektion udføres ikke.

  • Auto

   Øjet til AF-betjening vælges automatisk ud fra øjendetektion.

  • Højre øje/Venstre øje

   Giver prioritet til det valgte øje til AF efter øjendetektion. Hvis øjet på siden med prioritet ikke registreres, bruges det andet øje til AF.

 3. Ret kameraet mod motivet.

  • En sporingsramme vises omkring deres øje.
  • For at vælge et øjefokus, når [Autofokus: AF-område] er indstillet til [Hele område-AF], skal du enten trykke på skærmen eller bruge Multikontrol. Når du bruger Multikontrol, ændrer sporingsrammen sig igen til [Justering af motivsporing].
  • Du kan også trykke på skærmen for at vælge et øje, når [Autofokus: AF-område] er indstillet til [Hele område-AF] eller når sporingen er i gang.
  • Hvis dit valgte øje ikke registreres, vælges der automatisk et øje at fokusere på.
 4. Tag billedet.

Forholdsregler

 • Afhænger af motivet og optagelsesforholdene bliver motivets øjne bliver muligvis ikke registreret korrekt, eller motivets venstre eller højre øje prioriteres ikke korrekt.
 • Øjne registreres ikke, når [Autofokus: Motiv til regist.] er indstillet til [Ingen].

Bemærk

 • I [Autofokus: V/H Eye Detection] kan du begrænse de tilgængelige indstillingsmuligheder til dine foretrukne indstillinger.

Skift mellem sporede motiver

Du kan angive, hvor nemt kameraet skifter AF-punkter for at spore motiver.

 • Første prioritet

  Sporer motivet, der oprindeligt er tiltænkt AF, i videst muligt omfang.

 • På motiv

  Sporer motivet, der oprindeligt er tiltænkt AF, i videst muligt omfang. Skifter til andre motiver, hvis kameraet ikke længere kan bestemme, om det sporede motiv er hovedmotivet.

 • Skift motiv

  Skifter til at spore andre motiver som reaktion på optagelsesforhold.

Forholdsregler

 • Forholdsregler ved indstilling til [Første prioritet]

 • Kameraet kan muligvis ikke blive ved med at spore motiver under visse motivforhold.

  • Hvis motiver bevæger sig energisk
  • Hvis et motivs ansigt skifter retning eller ændre stilling
  • Hvis sporingsrammen er på afveje i forhold til motiver, eller hvis motiver er skjulte bag forhindringer, og du ikke længere kan se dem
 • Motiver, der er valgt med touchbetjening, spores, i det omfang det er muligt, uanset den indstilling, der er angivet i [Autofokus: Motiv til regist.].

Bemærk

 • Hvis du vil holde fokus på det hovedmotiv, der først blev registret, kan du overveje at bruge [Første prioritet] eller [På motiv].
 • Hvis du foretrækker omgående at skifte til andre motiver, som kameraet kan fokusere på, baseret på, hvordan optagelsen er sammensat, kan du overveje at bruge [Skift motiv].

Sporing med en knap

Du kan trykke på en knap, som er tildelt [Start/stop hele område-AF-spor.] i [Brugerdefinerede funktioner: Brugertilpas knapper] for at spore motiver med en sporingsramme [Sporing af motiv]. Dette eksempel er baseret på tildeling af knappen AF-start ().

 1. Kontroller sporingsrammen.

  • En sporingsramme vises, når du har rettet kameraet mod et motiv.
  • Ret AF-punktet mod motivet, hvis du har valgt en anden indstilling end [Hele område-AF] i [Autofokus: AF-område].
  • Med Udvid AF-område: eller Udvid AF-område: Omkringliggende, tilgrænsende AF-punkter vises også.
  • Med Flexible Zone AF vises den angivne Zone AF-ramme.
 2. Tryk på knappen AF-start.

  • Sporingsrammen ændres til [Sporing af motiv], som låser sig fast på motivet for at spore det og følger derefter motivet på skærmen, hvis det bevæger sig. Hvis du vil annullere sporing, skal du trykke på knappen AF-start igen.
  • Sporingsrammen ændres til [Justering af motivsporing], hvis flere motiver kan registreres og du kan benytte Multikontrol til at vælge hvilket motiv, der skal fokuseres på.
  • Når sporingen begynder, spores motivet på hele skærmen, uafhængigt af det angivne AF-område.
 3. Tag billedet.

Bemærk

 • Placeringen af AF-områder og -punkter, når sporing stopper i forbindelse med standby, svarer til placeringen inden sporing.
 • Sporing stopper, når udløserknappen trykkes halvt eller helt ned, og AF-området går tilbage til positionen fra før sporing, men AF-punktet er centreret i sporingsrammen, når sporing stopper (i forbindelse med [Servo AF]).

Fokusmetode

Du kan se, hvordan kameraet fokuserer.

 1. Vælg [Autofokus: Fokusmetode].

 2. Vælg en indstilling.

  • AF

   Kameraet fungerer i autofokusmetode.

  • MF

   Kameraet fungerer i manuel fokusmetode.

Forholdsregler

 • [Autofokus: Fokusmetode] vises ikke under disse betingelser.

  • Når objektiver med fokusmetodevælger er monteret
  • Når objektiver, som er kun er beregnet til manuel fokusering, er monteret
  • Når der ikke er monteret objektiver
 • Når AF-punkter er indstillet til [MF], er de skjult ved visning af grundlæggende oplysninger, og der vises et MF-ikon.

Indstil AF-punktet eller Zone AF-rammen manuelt

Du kan manuelt indstille AF-punktet. Skærme som disse vises, når indstillet til Flexible Zone AF 1.

 1. Kontrollér AF-punktet.

  • Et AF-punkt (1) vises.
 2. Flyt AF-punktet.

  • Brug Multikontrol til at flytte AF-punktet til en position, hvor der kan fokuseres (men bemærk, at for visse objektiver gælder det, at det muligvis ikke flyttes til kanten af skærmen).
  • Hvis du vil centrere AF-punktet, skal du trykke Multikontrol lige ind eller trykke på [Indstil AF-punkt til at centrere].
  • Du kan også fokusere ved at trykke på en position på skærmen.
  • Du kan ændre størrelsen på Zone AF-rammer, når de bruges til Flexible Zone AF, ved at trykke på knappen AF-punktvalg og derefter trykke på knappen RATE ().
 3. Fokus og film-/billedoptagelse.

  • Ret AF-punktet mod motivet, og tryk udløserknappen halvt ned.
  • Når motivet er i fokus, bliver AF-punktet grønt, og kameraet bipper.
  • Hvis kameraet ikke kan fokusere, bliver AF-punktet orange.

Forholdsregler

 • Kameraet bliver ved med at flytte AF-punktet [1-punkts AF] for at spore motivet, når det er indstillet til Flexible Zone AF og Servo AF, men under nogle optagelsesforhold (som f.eks. når der er tale om et lille motiv), kan det være, at det ikke er muligt at spore motivet.
 • Det kan være vanskeligt fokusere med et periferisk AF-punkt. I så fald skal du vælge et AF-punkt i midten.
 • Hvis du trykker på skærmen, fokuseres der med [One-Shot AF] uanset indstillingen af AF-funktionen.

Bemærk

 • Du kan indstille separate AF-områder og AF-punkter for lodrette og vandrette drejninger, når [Autofokus: Retningsorienteret AF-punkt] er indstillet til [Separate AF-pkt:Område+pk ().

Forstørret visning

Du kan kontrollere fokusset ved at trykke på knappen Forstør eller reducér for at forstørrer visningen med ca. 5× eller 10×.

 • Forstørrelse centreres om sporingsrammen, når sporingsrammen er hvis (som en aktiv ramme) efter registrering af motivet.

  Forstørrelse er centreret om AF-punktet (midt på skærmen), når motiver registreres, og sporingsrammen er grå, eller når motivet ikke kan registreres.

 • Autofokusering udføres med forstørret visning, hvis du trykker udløserknappen halvvejs ned.
 • Når indstillet til Servo AF eller AI Focus AF trykkes udløserknappen halvt ned i forstørret visning for at vende tilbage til normal visning for fokusering.

Forholdsregler

 • Hvis det er vanskeligt at fokusere med den forstørrede visning, skal du vende tilbage til normal visning og bruge AF.
 • Hvis du udfører AF i den normale visning og derefter bruger den forstørrede visning, kan præcis fokusering muligvis ikke opnås.
 • AF-hastigheden er forskellig i normal visning og i forstørret visning.
 • Forhåndsvisning af AF og Movie Servo AF er ikke muligt ved forstørret visning.
 • I forstørret visning bliver det vanskeligere at opnå fokusering på grund af kamerarystelse. Det anbefales at bruge et stativ.

AF-optagelsestip

 • Selvom der er opnået fokus, fokuseres der igen, hvis du trykker udløserknappen halvt ned.
 • Billedlysstyrken kan ændres før og efter autofokuseringen.
 • Afhængigt af motivet og optagelsesforholdene kan det tage længere tid at fokusere, eller den kontinuerlige optagelseshastighed kan reduceres.
 • Hvis lyskilden ændrer sig, når du optager, kan skærmen flimre, og det kan være vanskeligere at fokusere. I så fald skal du genstarte kameraet og fortsætte optagelse med AF med den lyskilde, du vil bruge.
 • Hvis det ikke er muligt at fokusere med AF, skal du fokusere manuelt ().
 • Når det gælder motiver ved kanten af skærmen, der er en smule ude af fokus, kan du prøve at centrere motivet (eller AF-punkt eller Zone AF-ramme) for at få dem i fokus og derefter komponere billedet igen før optagelse.
 • Med visse objektiver kan det tage længere tid at opnå fokus med autofokus, eller præcis fokusering kan måske ikke opnås.

Optagelsesforhold, der vanskeliggør fokusering

 • Motiver med lav kontrast, som f.eks. en blå himmel, glatte, ensfarvede overflader, eller når detaljer i højlys- og skyggeområder bliver klippede.
 • Motiver i svag belysning.
 • Striber og andre mønstre, hvor der kun er kontrast i vandret retning.
 • Motiver med gentagne mønstre (Eksempel: Vinduer i skyskraber, computertastatur osv.).
 • Fine linjer og motivkonturer.
 • Under lyskilder med konstant skifte lysstyrke, farver eller mønstre.
 • Nattescene eller lyspunkter.
 • Billedet flimrer under fluorescerende lys eller LED-lys.
 • Ekstremt små motiver.
 • Motiver ved kanten af skærmen.
 • Baggrundsbelyste motiver eller motiver, der reflekterer (eksempel: Bil med reflekterende overflader osv.).
 • Objekter, der er tætte på eller langt væk, og som er dækket af et AF-punkt (Eksempel: Et dyr i bur osv.).
 • Motiver, der konstant bevæger sig inden for AF-punktet og ikke holdes i ro på grund af kamerarystelser eller sløret motiv.
 • Brug af AF, mens motivet er meget ude af fokus.
 • Blød fokusering opnås med et objektiv med blød fokusering.
 • Der anvendes et special effect-filter.
 • Der vises støj (lysprikker, striber osv.) på skærmen ved AF.

AF-område

Det mulige autofokusområde afhænger af det objektiv, som benyttes, og de indstillinger, som styrer billedformatet, billedkvaliteten, 4K-filmoptagelse og Film digital IS.