Gennemse billeder med Rate+Quick Control-vælger 1

I enkeltbilledvisning kan du dreje vælgeren Quick Control-vælger 1, samtidig med at du holder RATE/Stemmememo-knappen nede for at springe frem eller tilbage i henhold til den billedspringsmetode, der er angivet.

 1. Vælg [Afspilning: Billedsp. m/+].

 2. Vælg billedspringsmetoden.

  Bemærk

  • Du kan konfigurere denne funktion, når knappefunktionen [Afspilning: / knapfunktion] er indstillet til [Bedømmelse/Billedgennemsyn] eller [Beskyt/Billedgennemsyn] ().
  • Med [Spring billeder ifølge det angivne antal] kan du dreje vælgeren Kommandovælger for at vælge det antal billeder, du vil springe.
  • Med [Vis efter billedbedømmelse] kan du dreje vælgeren Kommandovælger for at vælge bedømmelsen (). Valg af Bedømmelse viser alle de vurderede billeder, når du laver et gennemsyn.
 3. Gennemse med brug af spring.

  (1) Billedspringsmetode

  (2) Afspilningsposition

  • Tryk på Afspilning-knappen.
  • I enkeltbilledvisning skal du dreje vælgeren Quick Control-vælger 1 samtidig med at du holder RATE/Stemmememo-knappen.

   Du kan gennemse ved hjælp af den indstillede billedspringsmetode.