Bedømmelse af billeder

Du kan bedømme billeder på en skala fra 1–5 (Bedømmelsesmærke 1/Bedømmelsesmærke 2/Bedømmelsesmærke 3/Bedømmelsesmærke 4/Bedømmelsesmærke 5). Denne funktion kaldes bedømmelse.

Hvis du bedømmer billeder, kan det hjælpe med at organisere dem.

Bedømmelse af individuelle med knappen RATE/Stemmememo

 1. Vælg det billede, der skal bedømmes.

  • Tryk på knappen Afspilning for at skifte til billedafspilning.
  • Drej vælgeren Quick Control-vælger 1 for at vælge det billede, der skal bedømmes.
 2. Bedøm billedet.

  • Tryk på knappen RATE/Stemmememo for at bedømme billedet.
  • Gentag trin 1 og 2, hvis du vil bedømme et andet billede.

Bemærk

 • Under afspilning kan du bedømme biller ved at trykke på knappen RATE/Stemmememo().

Bedømmelse af individuelle billeder via menuen

 1. Vælg [Afspilning: Bedømmelse].

 2. Vælg [Vælg billeder].

 3. Vælg det billede, der skal bedømmes.

  • Drej vælgeren Quick Control-vælger 1 for at vælge det billede, der skal bedømmes.
 4. Bedøm billedet.

  • Når du trykker på SET, vises en blå markeringsramme, som vist på skærmbilledet øverst.
  • Drej vælgeren Quick Control-vælger 1 for at vælge et bedømmelsesmærke, og tryk derefter på SET.
  • Når du vedhæfter et bedømmelsesmærke for billedet, vil tallet ved siden af bedømmelsen øges med én.
  • Gentag trin 3 og 4, hvis du vil bedømme et andet billede.

Bedømmelse efter angivelse af området

Når du ser på billederne i indeksvisningen, kan du angive det første og sidste billede for et område for at bedømme alle de angivne billeder på én gang.

 1. Vælg [Vælg område].

  • Vælg [Vælg område] i [Afspilning: Bedømmelse].
 2. Angiv billedområdet.

  • Vælg det første billede (startpunkt).
  • Vælg derefter det sidste billede (slutpunkt). Et flueben [Kontrollér] vedhæftes alle billederne inden for området mellem det og sidste billede.

  • Hvis du vil vælge et andet billede, der, skal du gentage trin 2.
 3. Tryk på Q (Quick Control)-knappen.

 4. Bedøm billederne.

  • Drej vælgeren Kommandovælger for at vælge et bedømmelsesmærke, og tryk derefter på [OK].

   Alle billederne i det angivne område bedømmes (samme bedømmelse) på én gang.

Bedømmelse af alle billeder i en mappe eller på et kort

Du kan bedømme alle billeder i en mappe eller på et kort samtidigt.

 • Når du under [Afspilning: Bedømmelse] vælger [Alle billeder i mappen] eller [Alle billeder på kort], bedømmes alle billederne i mappen eller på kortet.
 • Drej vælgeren Kommandovælger for at vælge en bedømmelse, og tryk derefter på [OK].
 • Når du ikke bedømmer billeder eller annullerer bedømmelsen, skal du vælge [OFF].
 • Hvis søgeindstillingerne er angivet med [Afspilning: Indstil beting. f. billedsøg.] (), skifter visningen til [Alle fundne bill.].
 • Hvis du vælger [Alle fundne bill.], vil alle de billeder, der er filtreret, blive bedømt som angivet.

Bemærk

 • Værdier ud for bedømmelser vises som [###], hvis mere end 1.000 billeder har den pågældende bedømmelse.
 • Med [Afspilning: Indstil beting. f. billedsøg.] og [Afspilning: Billedspring m/] kan du kun vise de billeder, der har en bestemt bedømmelse.