Beskyttelse af billeder

Du kan beskytte vigtige billeder mod at blive slettet ved et uheld.

Forholdsregler

 • Hvis du formaterer kortet (), vil de beskyttede billeder også blive slettet.

Bemærk

 • Når et billede er beskyttet, kan det ikke slettes med kameraets slettefunktion. Hvis du vil slette et beskyttet billede, skal du først ophæve beskyttelsen.
 • De beskyttede billeder slettes ikke, selvom du sletter alle billeder (). Dette er praktisk, når du vil slette alle unødvendige billeder på én gang.

Beskyttelse af individuelle billeder via menuen

 1. Vælg [Afspilning: Beskyt billeder].

 2. Vælg [Vælg billeder].

 3. Vælg det billede, der skal beskyttes.

  • Drej vælgeren Quick Control-vælger 1 for at vælge et billede, der skal beskyttes.
 4. Beskyt billedet.

  • Tryk på SET for at beskytte det valgte billede, hvorefter det mærkes med et [Beskyt]-ikon (1) øverst på skærmen.
  • Hvis du vil annullere beskyttelse og fjerne ikonet [Beskyt], skal du og trykke på SET igen.
  • Gentag trin 3 og 4 for at beskytte et andet billede.

Bemærk

 • Under afspilning kan du beskytte billeder ved at trykke på knappen RATE/Stemmememo ().

Angivelse af det billedområde, der skal beskyttes

Når du ser på billederne i indeksvisningen, kan du angive det første og sidste billede for et område for at beskytte alle de angivne billeder på én gang.

 1. Vælg [Vælg område].

  • Vælg [Vælg område] i [Afspilning: Beskyt billeder].
 2. Angiv billedområdet.

  • Vælg det første billede (startpunkt).
  • Vælg derefter det sidste billede (slutpunkt). Billederne i det angivne område beskyttes, og ikonet [Beskyt] vises.
  • Hvis du vil vælge et andet billede, der skal beskyttes, skal du gentage trin 2.

Beskyttelse af alle billeder i en mappe eller på et kort

Du kan beskytte alle billeder i en mappe eller på et kort samtidigt.

 • Når du vælger [Alle billeder i mappen] eller [Alle billeder på kort] i [Afspilning: Beskyt billeder], bliver alle billeder i mappen eller på kortet beskyttet.
 • Hvis du vil annullere beskyttelse, skal du vælge [Fjern beskyt alle bill. i mappe] eller [Fjern beskyt alle bill. på kort].
 • Hvis søgeindstillingerne er angivet med [Afspilning: Indstil beting. f. billedsøg.] (), ændres visningen til [Alle fundne bill.] og [Fj.besk al. fundne].
 • Hvis du vælger [Alle fundne bill.], vil alle de billeder, der er filtreret, blive beskyttet.
 • Hvis du vælger [Fj.besk al. fundne], annulleres beskyttelsen af alle de filtrerede billeder.

Bemærk

 • Hvis du beskytter eller fjerner beskyttelse af billeder ved at vælge [Alle billeder på kort] eller [Fjern beskyt alle bill. på kort], gælder det for det kort, der er valgt i [Indstilling: Optagefunktion+kort/mappevalg] (i enten [ Optag/afspil]/[ Optag/afspil] eller [ Afspil]/[ Afspil]).