Navne på dele

 1. (1) Indikator for selvudløser/AF-hjælpelys
 2. (2) Udløserknap
 3. (3) Multifunktionsknap 2 (M-Fn 2)
 4. (4) Knap til visning af dybdeskarphed
 5. (5) Greb
 6. (6) Multiffunktionsknap på lodret greb
 7. (7) Kommandovælger på lodret greb
 8. (8) Udløserknap på lodret greb
 9. (9) Monteringsmærke til RF-objektiv
 10. (10) Objektivfatning
 11. (11) Låsestift til objektiv
 1. (12) Udløserknap til objektiv
 2. (13) Lukkerlamel/billedsensor
 3. (14) Fjernbetjeningsstik
 4. (15) Kontakter
 5. (16) Knap på greb til lodret til visning af dybdeskarphed
 6. (17) Multifunktionsknap 2 på lodret greb (M-Fn 2)
 7. (18) Stativgevind
 8. (19) Serienummer (husnummer)
 9. (20) Placeringshul til tilbehør
 10. (21) Kameradæksel
 1. (1) Øjestykke
 2. (2) Multifunktionssko
 3. (3) Flashsynkroniseringskontakter
 4. (4) Mærke for billedplan
 5. (5) Knap til valg af fremføringsmetode/​AF-funktion
 6. (6) Mikrofon
 7. (7) Knap til valg af flasheksponeringskompensation/​valg af målingsmetode
 8. (8) Remholder
 9. (9) Ekstern mikrofon IN-stik
 10. (10) Digitalstik
 11. (11) HDMI micro OUT-stik
 12. (12) Stik til hovedtelefon
 13. (13) Ethernet RJ-45-terminal
 14. (14) Stik til pc
 15. (15) Stikdæksel
 16. (16) Batteriudløserknap
 1. (17) Batteri
 2. (18) Dæksel til batterirum
 3. (19) LCD-panel
 4. (20) Knap til skift af oplysninger/​belysning på LCD-panel
 5. (21) Indstillingsknap til eksponeringskompensation/​blændeværdi
 6. (22) Metodeknap
 7. (23) Knap til AF-punktvalg
 8. (24) AE-låseknap
 9. (25) Quick Control-vælger 2
 10. (26) AF-startknap/smart-kontrol
 11. (27) Quick Control-knap
 12. (28) Adgangsindikator
 13. (29) Knap til afbryder/multifunktionslås
 14. (30) Højttaler
 15. (31) Skærm
 16. (32) Menu-knap
 17. (33) / Knap til bedømmelse/stemmememo
 1. (1) Søgerokular
 2. (2) Multikontrol (kan også presses lige ind)
 3. (3) Info-knap
 4. (4) Indstillingsknap
 5. (5) Quick Control-vælger 1
 6. (6) Afspilningsknap
 7. (7) Netværkslampe
 8. (8) Forstør/reducér-knap
 9. (9) Sletteknap
 10. (10) Dioptrijusteringsknap
 11. (11) Stillbilledoptagelse-/ filoptagelsesknap
 1. (12) Multifunktionsknap
 2. (13) Kommandovælger
 3. (14) Remholder
 4. (15) Knap til filmoptagelse
 5. (16) Kortslot 1
 6. (17) Kortslot 2
 7. (18) Låg til kortslot
 8. (19) Udløserknap til kort 1
 9. (20) Multikontrol på lodret greb (kan også presses lige ind)
 10. (21) AF-startknap på lodret greb/Smart-kontrol
 11. (22) Quick Control-vælger på lodret greb 2
 12. (23) AE-låseknap på lodret greb
 13. (24) Knap til AF-punktvalg på lodret greb

Visning af oplysninger i LCD-panel

De viste oplysninger varierer afhængigt af kamerastatussen. Se Visning af oplysninger for oplysninger om ikoner.

Information i søgeren

De viste oplysninger varierer afhængigt af kamerastatussen.

Batteripakke LP-E19

 1. (1) Batterilåseknap
 2. (2) Kontakter
 1. (3) Beskyttelsesdæksel
 2. (4) Batteriudløserknap

Batterioplader LC-E19

Oplader til batteripakke LP-E19 ().

 1. (1) Kontakter
 2. (2) Batterislot
 3. (3) Stik til lysnetledning
 4. (4) Knap til kontrol af genopladningsydelse/​Kalibreringsknap
 1. (5) Opladningsindikator/lampe til kontrol af genopladningsydelse/​Afladningstidsindikator
 2. (6) Kalibrerings-/afladningsindikator
 3. (7) Beskyttelsesdæksel (to medfølger)
 4. (8) Strømkabel

Fastgørelse af remmen

Før den ene ende af remmen gennem remholderen fra bunden, og før den derefter igennem remspændet, sådan som det er vist. Træk i remmen for at stramme den, og sørg for, at remmen ikke går løs af spændet.

Brug af kabelbeskytteren

 • Når du slutter kameraet til en computer, skal du bruge det medfølgende interfacekabel eller et kabel fra Canon.
 • Brug et kommercielt tilgængeligt HDMI-kabel, når du forbinder kameraet til en skærm eller en anden visningsenhed
 • Når du tilslutter et interfacekabel, bør du bruge den medfølgende kabelbeskytter. Når du bruger kabelbeskytteren, forhindrer du, at forbindelsen afbrydes ved et uheld, og beskadigelse af stikket.

Forberedelse

Kabelbeskytteren består af beskytteren (1) og en klemme (2).

Monter beskytteren på kameraet.

Med det medfølgende interfacekabel og et tyndt, kommercielt tilgængeligt HDMI-kabel

  • (3) Medfølgende interfacekabel
  • (4) Tyndt, kommercielt tilgængeligt HDMI-kabel

Med et af de medfølgende eller et valgfrit interfacekabel fra Canon og et tykt, kommercielt tilgængeligt HDMI-kabel

  • (5) Inkluderet eller valgfrit interfacekabel fra Canon
  • (6) Tykt, kommercielt tilgængeligt HDMI-kabel

Kun med et valgfrit interfacekabel fra Canon eller et kommercielt tilgængeligt HDMI-kabel

Når du bruger et valgfrit interfacekabel fra Canon eller et tykt/tynd, kommercielt tilgængeligt HDMI-kabel, skal du føre kablet gennem klemmen (2) som vist, før du fastgør klemmen til kabelbeskytteren.

Forholdsregler

 • Hvis du bruger kameraet, når interfacekablet eller HDMI-kablet er tilsluttet, uden kabelbeskytteren, kan det beskadige kamerastikket. Sørg for alle kabler er sat ordentligt i kamera-stikket.