Visning af oplysninger

LCD-panel

Standbyskærm til stillbilleder/film 1

 1. (1) Øjestyring
 2. (2) Optagelsesmetode
 3. (3) Batteriniveau
 4. (4) Flasheksponeringskompensation
 5. (5) Eksponeringskompensation
 6. (6) Bluetooth-funktion
 1. (7) Wi-Fi /kablet LAN
 2. (8) Lukkertid
 3. (9) Blændeværdi
 4. (10) Exposure Indikator for eksponeringsniveau/mængde af eksponeringskompensation/​AEB-rækkevidde
 5. (11) ISO-hastighed
 6. (12) Højlystoneprioritet

Standbyskærm til stillbilleder/film 2

 1. (1) AF-område
 2. (2) Fremføringsmetode
 3. (3) AF-funktion
 4. (4) Målingsmetode
 5. (5) Kortslot
 1. (6) Filmoptagelsesmetode
 2. (7) Hvidbalance
 3. (8) Picture Style
 4. (9) Størrelse for filmoptagelse
 5. (10) Filmoptagelsesformat

Standbyskærm til film 3

 1. (1) AF-område
 2. (2) Image Stabilizer (Billedstabilisator) (IS-metode)
 3. (3) Kortslot
 1. (4) Hvidbalance
 2. (5) Picture Style/Canon Log
 3. (6) Tilgængelig filmoptagelsestid

Filmoptagelse i gang

 1. (1) Filmoptagelsesmetode
 2. (2) Batteriniveau
 1. (3) Optagelse i gang/ekstern optagelse i gang (10- bit, via HDMI)
 2. (4) Forløbet optagelsestid

Stillbilledoptagelsesskærm

Hver gang du trykker på knappen INFO, vil visningen af oplysninger ændre sig.

 • Kun de aktuelle indstillinger vises.
 1. (1) Største bursthastighed
 2. (2) Antal tilgængelige optagelser/sek. indtil optagelser med selvudløser
 3. (3) Fokusbracketing/HDR/​multieksponering/støjreduktion for multioptagelse/bulb-timer/​Intervaltimer
 4. (4) Optagelsesmetode
 5. (5) AF-område
 6. (6) AF-funktion
 7. (7) Kort
 8. (8) Billedkvalitet
 9. (9) Fremføringsmetode
 10. (10) Målingsmetode
 11. (11) Tilbehør, som er kompatibelt med multifunktionsskoen monteret
 12. (12) Antal billeder tilbage til fokusbracketing, multieksponering eller intervaltimer
 13. (13) Tilgængelig filmoptagelsestid
 1. (14) Batteriniveau
 2. (15) Image Stabilizer (Billedstabilisator) (IS-metode)
 3. (16) Histogram (Lysstyrke/RGB)
 4. (17) Indstil AF-punkt til at centre
 5. (18) Quick Control-knap
 6. (19) Anti-flimmeroptagelse
 7. (20) Hvidbalance/​Hvidbalancekorrektion
 8. (21) Picture Style
 9. (22) Motiv, som skal registreres
 10. (23) Beskæring af stillbilleder/billedformat
 11. (24) Styrke af Wi-Fi-signal
 12. (25) Bluetooth-funktion
 13. (26) Elektronisk vaterpas
 14. (27) AF-områder (Flexible Zone AF 1)
 15. (28) Wi-Fi-funktion
 16. (29) Flytilstand
 1. (30) AEB/FEB
 2. (31) Visningsassistent
 3. (32) HDR PQ
 4. (33) Flash klar/FE-lås/Synkronisering i høj hastighed
 5. (34) Elektronisk lukker
 6. (35) Touch udløser/opret mappe
 7. (36) AE-lås
 8. (37) Advarsel om lukkertid/multifunktionslås
 9. (38) Blændeværdi
 1. (39) Advarsel om overophedning
 2. (40) Advarsel om billedkvalitet
 3. (41) Brændvidde
 4. (42) Skærmsimulation
 5. (43) Forstørrelsesknap
 6. (44) ISO-hastighed
 7. (45) Højlystoneprioritet
 8. (46) Eksponeringskompensation
 9. (47) Indikator for eksponeringsniveau

Bemærk

 • Du kan angive de oplysninger, der vises som svar, ved at trykke på knappen INFO ().
 • Det elektronisk vaterpas vises ikke, kameraet er forbundet via HDMI til et tv-apparat.
 • Andre ikoner kan blive vist midlertidigt, når justeringer er blevet indstillet.

Filmoptagelsesskærm

Hver gang du trykker på knappen INFO, vil visningen af oplysninger ændre sig.

 • Kun de aktuelle indstillinger vises.
 1. (1) Batteriniveau
 2. (2) Filmoptagelsestid tilgængelig/forløbet optagelsestid
 3. (3) Optagelsesmetode
 4. (4) Image Stabilizer (Billedstabilisator) (IS-metode)
 5. (5) AF-område
 6. (6) Indikator for lydoptagelsesniveau (manuel indgang)
 7. (7) Størrelse for filmoptagelse
 8. (8) Lydoptagelsesniveau (manuel indgang)
 9. (9) Lydstyrke for hovedtelefon
 10. (10) HDR-film
 11. (11) Movie Servo AF
 1. (12) Elektronisk vaterpas
 2. (13) AF-områder (Flexible Zone AF 1)
 3. (14) Histogram (Lysstyrke/RGB)
 4. (15) Indstil AF-punkt til at centre
 5. (16) Quick Control-knap
 6. (17) [] Knap til filmoptagelse
 7. (18) Kort til optagelse/afspilning
 8. (19) Hvidbalance/​Hvidbalancekorrektion
 9. (20) Picture Style
 10. (21) Motiv, som skal registreres
 11. (22) Styrke af Wi-Fi-signal
 12. (23) Forstørrelsesknap
 13. (24) Bluetooth-funktion
 14. (25) Wi-Fi-funktion
 15. (26) Flytilstand
 1. (27) Kontrol af overophedning
 2. (28) Filmselvudløser
 3. (29) AE-lås
 4. (30) Lukkertid
 5. (31) Blændeværdi
 6. (32) Canon Log
 1. (33) Overophedning
 2. (34) Advarsel om overophedning
 3. (35) Brændvidde
 4. (36) ISO-hastighed
 5. (37) Højlystoneprioritet
 6. (38) Eksponeringskompensation
 7. (39) Indikator for eksponeringsniveau (måleniveauer)

Forholdsregler

 • Du kan angive de oplysninger, der vises som svar, ved at trykke på knappen INFO ().
 • Det elektronisk vaterpas vises ikke, kameraet er forbundet via HDMI til et tv-apparat.
 • Det elektroniske vaterpas, hjælpelinjer og histogram kan ikke vises under filmoptagelse (og hvis de vises i øjeblikket vil optagelse af en film rydde visningen).
 • Tid tilgængelig pr. optagelse skifter til forløbet tid, når filmoptagelsen går i gang.

Bemærk

 • Andre ikoner kan blive vist midlertidigt, når justeringer er blevet indstillet.

Afspilningsskærm

Hver gang du trykker på knappen INFO, vil visningen af oplysninger ændre sig.

 • Kun de aktuelle indstillinger vises.

Visning af grundlæggende oplysninger for stillbilleder

 1. (1) HDR-visningsassistent
 2. (2) Bluetooth-funktion
 3. (3) Styrke af Wi-Fi-signal
 4. (4) Wi-Fi-funktion
 5. (5) Batteriniveau
 6. (6) Aktuelt billednr./samlet antal billeder/antal billeder fundet
 7. (7) Lukkertid
 8. (8) Blændeværdi
 9. (9) Mængde af eksponeringskompensation
 10. (10) Allerede sendt til en computer/smartphone
 1. (11) Stemmememo
 2. (12) Bedømmelse
 3. (13) Billedbeskyttelse
 4. (14) Kortnr.
 5. (15) Mappenr.-Filnr.
 6. (16) Billedkvalitet/redigeret billede/​beskæring/billedekstraktion
 7. (17) ISO-hastighed
 8. (18) Højlystoneprioritet

Forholdsregler

 • Hvis billedet blev taget med et andet kamera, kan visse optagelsesinformation muligvis ikke vises.
 • Du kan muligvis ikke afspille billeder, der er taget på dette kamera, på andre kameraer.

Visning af detaljerede oplysninger for stillbilleder

 1. (1) Blændeværdi
 2. (2) Picture Style/Canon Log/Indstillinger
 3. (3) Lukkertid
 4. (4) Hvidbalancekorrektion/bracketing
 5. (5) Optagelsesmetode/​multieksponeringer/​stillbillede fra film
 6. (6) Hvidbalance
 7. (7) Auto Lighting Optimizer (Auto belysningsoptimering)
 8. (8) Første billede af scene
 9. (9) Billedkvalitet/Redigeret billede/Beskæring
 1. (10) Mængde af eksponeringskompensation
 2. (11) Optagelsesdato og -tid
 3. (12) Histogram (Lysstyrke/RGB)
 4. (13) Rullebjælke
 5. (14) ISO-hastighed
 6. (15) Højlystoneprioritet
 7. (16) Målingsmetode
 8. (17) Filstørrelse
 9. (18) Mængden af flasheksponeringskompensation/​Reflekteret/HDR-optagelse/​Støjreduktion for multioptagelser
 • For nemheds skyld er forklaringer udeladt for elementer, der også er medtaget i Visning af grundlæggende oplysninger for stillbilleder, der ikke vises her.
 • Når det gælder billeder, der er taget med RAW+JPEG/HEIF-optagelse, angiver RAW filstørrelser.
 • Linjer, der angiver billedområdet, vises for billeder, der er optaget med billedformatet () og med RAW eller RAW+ JPEG indstillet for billedkvalitet.
 • Billeder, som har fået tilføjet beskæringsinformation, vises beskåret.
 • Under flashfotografering uden flasheksponeringskompensation vises [Flashfotografering uden flasheksponeringskompensation].
 • [Reflekteret flashfotografering] vises for billeder, der er optaget med reflekteret flashfotografering.
 • Dynamikområdets justeringsmængde vises for billeder, som er optaget i HDR-optagelse.
 • [Multieksponering] angiver billeder, der er taget i multieksponeringsoptagelse.
 • [Støjreduktion for multioptagelse] angiver billeder, der er behandlet med støjreduktion for multioptagelse.
 • [Stillbillede fra testbilleder] angiver testbilleder for timelapse-film.
 • [Billeder, der er oprettet og gemt efter udførelse af behandling] indikerer billeder, der er oprettet og gemt ved at foretage RAW-billedbehandling, tilpasning af størrelse, beskæring eller billedekstraktion.
 • [Beskåret (billeder)] angiver billeder, der er beskåret og derefter gemt.
 • JPEG'er, som er konverteret fra HEIF-billeder, er mærket med [JPEG] (når de er optaget med dette kamera med firmwareversion 1.2.0 eller nyere installeret).

Visning af detaljerede oplysninger for film

 1. (1) Filmafspilning
 2. (2) Filmoptagelsesmetode
 3. (3) Høj billedhastighed
 4. (4) Størrelse for filmoptagelse
 1. (5) Video-billedfrekvens
 2. (6) Filmkompressionsmetode
 3. (7) Information om filmretning
 4. (8) Optagelsestid/tidskode

Bemærk

 • Under filmafspilning vises “*, *” for parametrene [Finhed] og [Tærskel] parameters of [Skarphed] i [Optagelse: Picture Style].