Fejlfinding

Hvad du gør ved fejlmeddelelser

Løs alle fejl, der vises i søgeren, ved at henvise til disse eksempler på rettelseshandlinger.

11 12

11: Søgt enhed ikke fundet

 • Er der tændt for Camera Connect?

  • Etabler en forbindelse ved at bruge Camera Connect ().

12: Søgt enhed ikke fundet

 • Er der tændt for smartphonen?

  • Tænd for smartphonen og vent lidt. Hvis der stadigvæk ikke kan etableres forbindelse, udfør procedurerne for at etablere forbindelse igen.

Sikkerhedsforanstaltninger for Kommunikationsfunktion

I tilfælde af langsom overførsel, mistede forbindelser, ustabil billedvisning eller andre problemer ved brug af kommunikationsfunktioner, prøv at korrigere på følgende vis.

Hvis den trådløse LAN forbindelseshastighed falder på grund af forstyrrelse af følgende elektroniske enheder, bør du afbryde brug eller etablere forbindelse på afstand af dem.

 • På trådløse netværk med IEEE 802.11b/g/n kommunikerer kameraet på 2.4 GHz båndet. Derfor kan den trådløse LAN forbindelseshastighed falde, hvis der tæt på er Bluetooth enheder, mikrobølgeovne, trådløse telefoner, mikrofoner, smartphones eller lignende enheder, der arbejder på den samme frekvens.

Sikkerhed

Hvis sikkerhedsindstillingerne endnu ikke er korrekt justeret, kan følgende problemer opstå.

 • Overvågning af transmission

  Tredjepart i ond tro kan have til hensigt at overvåge trådløse LAN-forbindelser og forsøge at tilegne sig de data, du sender.

 • Uautoriseret netværksadgang

  Ondsindede tredjeparter kan få uautoriseret adgang til det netværk, som du bruger, for at stjæle, ændre eller ødelægge oplysninger. Desuden kan du blive offer for andre typer uautoriseret adgang såsom efterligning (hvor nogen antager en identitet for at få adgang til uautoriserede oplysninger) eller springbrætsangreb (hvor nogen uautoriseret opretter adgang til dit netværk som springbræt for at dække deres spor, når de infiltrerer andre systemer).

Det anbefales, at du sikrer dit netværk omhyggeligt ved at gøre brug af funktioner og sikkerhedssystemer for at forhindre sådanne problemer i at opstå.