Camera Connect-kommunikation fra smartphones

Installering af Camera Connect på smartphones

Den dedikerede Camera Connect-app (gratis) skal installeres på den smartphone, der har installeret Android eller iOS.

 • Camera Connect kan installeres fra Google Play eller App Store. Du kan også få adgang til Google Play eller App Store fra en QR-kode i Instruktionsvejledningen, der følger med dette kamera.

Bemærk

 • Du kan se de operativsystemversioner, der understøttes af Camera Connect, på downloadsiden for Camera Connect.
 • Demonstrationsskærme og andre detaljer i denne vejledning passer måske ikke med de aktuelle brugerfladeelementer, efter kameraet er opdateret med firmware eller er opdateret til Camera Connect, Android, eller iOS.

Forbinde til en Bluetooth-kompatibel smartphone via Wi-Fi

Følg disse skridt for at oprette en Wi-Fi-forbindelse mellem kameraet og en smartphone, der understøtter Bluetooth-lavenergiteknologi (herefter benævnt "Bluetooth") og derefter gemme kameraets billeder på smartphonen med Camera Connect.

 • Trin på smartphonen (1)

  Tænd for Bluetooth og Wi-Fi fra smartphones indstillingsskærm. Bemærk, at parring med kameraet ikke er muligt fra smartphonens skærm med Bluetooth-indstillinger.

 • Trin på kameraet (1)

  For at forbinde til en smartphone, du tidligere har været forbundet til, kan du blot tænde for kameraet og starte Camera Connect.

  1. Vælg [Trådløs kommunikation: Wi-Fi-/Bluetooth-tilslutning].

  2. Vælg [SmartphoneTilslut til smartphone].

  3. Vælg [Tilføj en enhed at tilslutte til].

  4. Tryk INDSTILLING.

   • Installer Camera Connect på smartphonen og vælg [OK].
  5. Vælg [Par via Bluetooth].

   • For at parre med en anden smartphone, vælg [OK] på den følgende skærm.
 • Trin på smartphonen (2)

  1. Start Camera Connect.

  2. Tryk på kameraet for at parre.

  3. Tryk [Pair/Par] (kun iOS).

 • Trin på kameraet (2)

  1. Vælg [OK].

 • Trin på smartphonen (3)

  1. Efter [Pairing complete/Parring komplet] vises, tryk [OK].

  2. I Camera Connect, tryk [Images on camera/Billeder på kamera].

   • Tryk [Join/Forbind], når der vises en besked om at bekræfte kameraforbindelse.
   • Billeder på kameraet oplistes på smartphonen, når Wi-Fi forbindelsen er etableret. På kameraet [Wi-Fi tændt] vises.
  3. Vælg billederne og gem dem på smartphonen.

  Forsigtig

  • Bluetoothforbindelser forbruger batteristrøm fra kameraet.

Camera Connect-funktioner

 • Images on camera/Billeder på kamera

  • Billeder kan gennemses eller slettes.
  • Billeder kan gemmes på en smartphone.
 • Remote live view shooting/Fjern optagelse af livefremvisning

  • Gør det muligt at fjernbetjene Stillbilledoptagelser, mens du ser et livebillede på smartphonen.
 • Location information/Positionsinformation

  • Understøttes ikke af dette kamera.
 • Camera settings/Kameraindstillinger

  • Kameraindstillinger kan ændres.

Fortryd parring

Annullér parring med en smartphone som følger.

 1. Vælg [Trådløs kommunikation: Wi-Fi-/Bluetooth-tilslutning].

 2. Vælg [SmartphoneTilslut til smartphone].

 3. Vælg [Slet tilslutningsoplysninger].

 4. Vælg den smartphone, der skal ophæves parring med.

  • Smartphones, der for øjeblikket er parret med kameraet er mærket [Bluetooth].
 5. Vælg [OK].

 6. Fjern kamerainformation på smartphonen.

  • I smartphonens Bluetooth-indstillingsmenu skal du fjerne den kamerainformation, der er registreret på smartphonen.

Wi-Fi forbindelse uden at bruge Bluetooth

Forbind via Wi-Fi til smartphones uden at bruge Bluetooth-support således.

 • Trin på kameraet (1)

  1. Vælg [Trådløs kommunikation: Wi-Fi-/Bluetooth-tilslutning].

  2. Vælg [SmartphoneTilslut til smartphone].

  3. Vælg [Tilføj en enhed at tilslutte til].

  4. Tryk INDSTILLING.

   • Installer Camera Connect på smartphonen og vælg [OK].
  5. Vælg [Tilslut via Wi-Fi].

  6. Kontrollér SSID og Password.

 • Trin på smartphonen

  1. Betjen smartphone for at etablere en Wi-Fi forbindelse.

   • Aktiver smartphonens Wi-Fi funktion, og tryk så på det SSID (netværksnavn), du kontrollerede på trin 6.
   • Indtast det kodeord, du valgte på trin 6.
  2. Start Camera Connect og tryk på det kamera, du vil oprette Wi-Fi-forbindelse til.

   • På den viste skærm skal du trykke på det kamera, du vil oprette forbindelse til via Wi-Fi.
 • Trin på kameraet (2)

  1. Vælg [OK].

   • [SmartphoneWi-Fi tændt] vises på kameraet.
   • Camera Connect-hovedskærmen vises på smartphonen.

Almindelige sikkerhedsforanstaltninger til Camera Connect-kommunikation fra smartphones

Forsigtig

 • Nogle funktioner er ikke tilgængelige, mens der er forbundet via Wi-Fi.
 • Ved fjernbetjening kan AF-hurtigheden være langsommere.
 • Afhængigt af kommunikationsstatus kan det tage længere tid at vise billeder eller udløse lukkeren.

Bemærk

 • Med en Wi-Fi forbindelse etableret, anbefales det at frakoble smartphonens strømbesparende funktion.