GPS-funktioner

Dine billeder kan geotagges ved brug af GPS-information (f.eks. breddegrad, længdegrad og højde) fra en smartphone, der er parret via Bluetooth.

Aktivér placeringstjenester på smartphonen.

Forsigtig

 • Stigningen er ikke så præcis som bredde- eller længdegrader på grund af GPS'ens beskaffenhed.
 • Billeder geotagges muligvis ikke, umiddelbart efter kameraet er tændt.
 • Lande/regioner, der tillader brug af GPS-funktioner

 • Brug af GPS-funktioner er begrænset i nogle lande og regioner, og illegal brug kan være strafbar ifølge nationale eller lokale bestemmelser. Besøg Canons hjemmeside for at få oplysninger om, hvor brugen er tilladt, for at undgå at overtræde GPS-bestemmelserne. Bemærk venligst, at Canon ikke kan holdes ansvarlig for problemer, der stammer fra brug af GPS-funktioner i andre lande og regioner.

  • Fordi brug af GPS kan være begrænset i nogle lande og regioner, bør du følge lokale love og bestemmelser, hvor du ønsker at bruge kameraet. Vær særligt forsigtig med at bruge GPS-funktioner uden for dit hjemland.
  • Vær forsigtig med at bruge GPS-funktioner, hvor brug af elektroniske enheder er begrænset.
  • Andre kan muligvis finde eller identificere dig ved hjælp af positionsoplysningerne i dine geotaggede stillbilleder eller film. Vær forsigtig med at dele disse geotaggede stillbilleder, film eller GPS-logfiler med andre, såsom at lægge dem online, hvor mange mennesker kan se dem.

GPS-indstillinger

 1. Start Camera Connect.

 2. Vælg [Trådløs kommunikation: GPS-indstillinger].

 3. Vælg [GPS via mobil].

  • Vælg [Akt.].
 4. Optag.

  • Bekræft at [Bluetooth] vises på kameraet.
  • Vælg [Visning af GPS-information], og inden optagelse skal du sikre dig, at GPS-informationen bliver vist.
  • Dine billeder geotagges nu.
  • Fra nu af vil billeder, du tager med Camera Connect kørende, blive geotagget.

Bemærk

 • Placeringsoplysningerne, der føjes til film, hentes, inden du starter optagelse.
 • I [Visning af GPS-information] kan du gennemse de placeringsoplysninger, der er føjet til billeder. Bredde-, længdegrad, højde og [UTC] (optagelsesdato og -tid) står fra top til bund.
 • [UTC]. Coordinated Universal Time, som stort set svarer til Greenwich Mean Time
 • [---] vises i stedet for numeriske værdier for punkter, der ikke er tilgængelige på din smartphone, eller for punkter, der ikke er optaget korrekt.
 • GPS modtagesignal kan tage længere tid i nogle tilfælde.