Rødøje-korrektion

Korrigerer automatisk relevante dele af billeder, der er berørt af røde øjne. Billedet kan gemmes som en særskilt fil.

  1. Vælg [Afspilning: Rødøje-korrektion].

  2. Vælg et billede med Venstre-tastHøjre-tast-tasterne.

    • Efter valg af billedet skal du enten trykke på [Rødøje] eller trykke på Quick Control-/indstillingsknap.
    • Der vises hvide rammer omkring de korrigerede billedområder.
  3. Vælg [OK].

    • Billedet gemmes nu som en særskilt fil.

Forholdsregler

  • Visse billeder bliver muligvis ikke korrigeret korrekt.