Montering/afmontering af EF-/EF-S-objektiver

Ved at montere en objektivadapter EF-EOS M (tilbehør) kan du også bruge EF- og EF-S-objektiver.

Montering af et objektiv

 1. Fjern dækslerne.

  • Fjern objektivdækslet på objektivet, adapteren og kamerahuset.
 2. Montér objektivet på adapteren.

  (1) Rødt monteringsmærke

  (2) Hvidt monteringsmærke

  • Juster det røde eller hvide monteringsmærke i forhold til det tilhørende monteringsmærke på adapteren, og drej på objektivet som vist af pilen, indtil det klikker på plads.

 3. Montér adapteren på kameraet.

  • Juster de hvide monteringsmærker (3) på adapteren og kameraet, og drej objektivet som vist, indtil det klikker på plads.
 4. Indstil fokusmetodevælgeren på objektivet til AF.

  • AF står for autofokus.
  • MF står for manuel fokus. Autofokus virker ikke.
 5. Fjern det forreste objektivdæksel.

Afmontering af et objektiv

 1. Hold udløserknappen til objektivet nede, mens du drejer adapteren som vist med pilene.

  • Drej objektivet, indtil det ikke kan komme længere, og tag det derefter af.
 2. Tag objektivet af adapteren.

  • Hold adapterens udløserarm til objektivet nede, og drej objektivet mod uret.
  • Drej objektivet, indtil det ikke kan komme længere, og tag det derefter af.
  • Monter objektivdækslet på det objektiv, du har fjernet.

Forholdsregler

 • Se Afmontering af objektiv vedrørende forholdsregler for objektivet.
 • Når du bruger objektiver, der er tungere end kameraet, skal du holde kameraet i objektivet, når du optager eller bærer det.
 • Med EF-objektiver, der omfatter stativmontering (f.eks. super telelinser), skal du fastgøre stativet på objektivets beslag til stativmontering. Når du bruger objektiver uden stativmontering, skal du fastgøre stativet til stativmonteringen på objektivadapteren.