A+: Fuldautomatisk optagelse (Scene Intelligent Auto)

Scene Intelligent Auto er en fuldautomatisk metode. Kameraet analyserer scenen og foretager de optimale indstillinger automatisk. Det kan også automatisk justere fokus enten på stillbilledet eller motivet i bevægelse ved at registrere motivets bevægelse ().

 1. Drej Programvælgeren om på Scene Intelligent Auto.

 2. Ret kameraet mod det, du vil optage (motivet).

  • Der kan blive vist et AF-punkt på motivet under visse optagelsesforhold.
  • Når der vises et AF-punkt på skærmen, skal du rette det over mod motivet.
 3. Fokusér på motivet.

  • Tryk udløserknappen halvt ned for at fokusere.
  • Du kan også fokusere ved at trykke på en persons ansigt eller et andet motiv på skærmen (Touch AF), når [Autofokus: Kontin. AF] er indstillet til [Deaktivér].
  • Under lav belysning aktiveres AF-hjælpelyset () automatisk om nødvendigt.
  • Når det gælder stationære motiver, vises AF-punktet i grønt, når motivet er i fokus, og kameraet bipper. (One-Shot AF)
  • Når det gælder motiver i bevægelse, vises AF-punktet i blåt og sporer motivbevægelse. Kameraet bipper ikke. (Servo AF)
 4. Tag billedet.

  • Tryk udløserknappen helt ned for at tage billedet.
  • Det billede, der lige er taget, vises i ca. 2 sek. på skærmen.

Forholdsregler

 • Motivets bevægelse (uanset om motiverne står stille eller er i bevægelse) bliver muligvis ikke registreret korrekt under visse motiv- eller optagelsesforhold.

Bemærk

 • AF-funktion (One-Shot AF eller Servo AF) indstilles automatisk, når du trykker udløserknappen halvt ned. Bemærk, at AF-funktionen ikke kan skiftes under optagelse.
 • Metoden Scene Intelligent Auto får farverne til at se mere imponerende ud i natur-, udendørs- og solnedgangsscener. Hvis du foretrækker andre farvetoner, skal du indstille optagelsesmetoden til Fleksibelt prioriteret AE, Program AE, Lukkerprioriteret AE, Blændeprioriteret AE eller Manuel eksponering () og vælg en anden Picture Style end [Auto] før optagelse ().

Tips Minimering af slørede billeder

 • Brug et robust stativ, der kan bære vægten af optagelsesudstyret. Montér kameraet sikkert på stativet.
 • Det anbefales at bruge en fjernudløser (sælges separat ) eller en trådløs fjernbetjening (sælges separat ).

Fejlfinding Ofte stillede spørgsmål

 • Det er ikke muligt at fokusere (angivet af et orange AF-punkt).

  Ret AF-punktet mod et motiv, der har god kontrast, og tryk derefter udløserknappen halvt ned (). Hvis du er for tæt på motivet, skal du bevæge dig længere væk og optage igen.

 • Flere AF-punkter vises samtidigt.

  Hvis der vises flere AF-punkter samtidigt, er alle disse positioner i fokus. Når blot der vises ét AF-punkt på motivet, kan du tage billedet.

 • Du opnår ikke fokus ved at trykke udløserknappen halvt ned.

  Hvis fokusmetodevælgeren er indstillet til MF (manuel fokus), skal du indstille den til AF (autofokus).

 • Visningen af lukkertid blinker.

  Hvis det er mørkt, kan motivet blive sløret pga. kamerarystelser. Det anbefales at bruge et stativ eller en Speedlite i Canon EL/EX-serien (sælges separat, ).

 • Den nederste del af billeder, der er taget med flash, er unaturligt mørke.

  Hvis et dæksel er påmonteret objektivet, kan det obstruere lyset fra flashen. Hvis motivet er tæt på, skal du afmontere objektivdækslet, før du tager billedet med flash.