ISO-hastighed under filmoptagelse

I metoden [Scene Intelligent Auto (film)]/[Film]/[Lukkertidsprioritet AE (film)]/[Blændeprioriteret AE (film)]

  • ISO-hastigheden kan indstilles automatisk i et område fra ISO 100-25600.
  • Indstilling af [Maks. for Auto] i [Optagelse: FilmISO-hastighedsindstillinger] til [H (51200)] () udvider den maksimale hastighed i det automatiske indstillingsområde til H (svarende til ISO 51200).
  • Det mindste hastighed i det automatisk indstillingsområde er ISO 200, når [Optagelse: Højlys tone prioritet] er indstillet til [Aktivér] eller [Forbedret] (). Den maksimale grænse udvides ikke, også selvom udvidelse er indstillet i [Maks. for Auto].
  • Den mindste hastighed i det automatiske indstillingsområde er ISO 400, når Canon Log er indstillet ().

I metoden [Manuel filmeksponering]

  • Med ISO-hastigheden indstillet til [AUTO] indstilles ISO-hastigheden automatisk i et område fra ISO 100-25600.
  • Når ISO Auto er indstillet, vil indstilling af [Maks. for Auto] i [Optagelse: FilmISO-hastighedsindstillinger] til [H (51200)] () udvide maksimumhastigheden i det automatiske indstillingsområde til H (svarende til ISO 51200).
  • ISO-hastigheden kan indstilles manuelt i et område fra ISO 100-25600. Indstilling af [ISO-område] i [Optagelse: FilmISO-hastighedsindstillinger] til [H (51200)] () udvider den maksimale hastighed i det manuelle indstillingsområde til H (svarende til ISO 51200).
  • Minimumhastigheden i det automatiske eller manuelle indstillingsråde er ISO 200, når [Optagelse: Højlys tone prioritet] er indstillet til [Aktivér] eller [Forbedret] (). Selv når udvidelsen af ISO-hastigheden er indstillet, udvides den maksimale grænse ikke.
  • Den mindste hastighed i det automatiske indstillingsområde er ISO 400, når Canon Log er indstillet (). ISO 100-200 repræsenterer en udvidet ISO-hastighed (L).